Vad är yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan erbjuder yrkeshögskoleutbildningar, eller YH-utbildningar, som är en eftergymnasial utbildningsform för vuxna. Teknikhögskolan som yrkeshögskola erbjuder även andra typer av utbildningsmöjligheter, så som kurser och skräddarsydda koncept.

Om du vill studera till ett yrke med stora jobbmöjligheter, välj en YH-utbildning på Teknikhögskolan!

YH-utbudet styrs av arbetslivets behov

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden.

Vi på Teknikhögskolan skapar våra YH-utbildningar i samarbete med branschen, som också ofta har tagit initiativ till utbildningen. När de är framtagna skickar vi in dem i form av ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. Därefter beviljar MYH utbildningarna de anser bäst förser näringslivet med den kompetens och de tydliga yrkesrollerna de efterfrågar. När MYH beviljar en YH-utbildning talar de också om för oss hur många starter vi får erbjuda av den specifika utbildningen. Utbudet av YH-utbildning kan alltså variera från år till år och beroende på ort, ”när den behövs, där den behövs”.

Olika typer av YH-utbildning

  • Yrkeshögskoleutbildning
  • Kort YH-utbildning
  • YH-flex

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar är praktiskt inriktade och formas tillsammans med näringslivet utifrån arbetsmarknadens behov. På så sätt får YH-studerande relevant yrkeskunskap som branschföretagen behöver och kan känna sig trygga i att deras framtida kompetens är efterfrågad.

Utbildningarna är ofta mellan 1-2 år och alltid studiemedelsberättigade. Dessutom innehåller majoriteten av alla YH-utbildningar även praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Kort YH-utbildning

Korta YH är egentligen som vanliga YH-utbildningar men som namnet antyder, så är de kortare. De är anpassade för att du som yrkesverksam ska kunna bygga på din kunskap inom ett visst område samtidigt som du arbetar.

I korta YH-utbildningar kan det ingå en eller flera kurser, och de är aldrig längre än ett halvår (förutsatt att studietakten är 100 procent). Korta YH skapar fler möjligheter till kompetensutveckling, både genom förnyad kunskap, up-skill och fördjupad kunskap, re-skill.

YH-flex

YH-flex är en utbildningsmöjlighet för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en YH-utbildning, och vill validera din kompetens med en examen. Det innebär att du kan ansöka om att få din kunskap beprövad av oss, för att kunna tillgodoräkna dig vissa delar av utbildningen. På så sätt behöver du enbart läsa enstaka kurser för att uppnå en yrkeshögskoleexamen.

Hur bedömer Teknikhögskolan mina förkunskaper?

Kom ihåg att du behöver uppfylla de ordinarie behörighetskraven för YH-utbildningen för att kunna söka YH-flex. När du ansöker ber vi dig skicka med intyg på din kompetens, för att vi ska kunna göra en bedömning om YH-flex passar just dig. I samband med att du skickar in din ansökan uppmanar vi dig även att fylla i en kartläggningsblankett på din kompetens. Allt detta ligger sedan till grund för att vi ska kunna bedöma om YH-flex är rätt för dig och i sådana fall, skapa en individuell studieplan som innehåller de kurser du behöver.

Hur fungerar det att läsa YH-flex?

Som studerande på YH-flex hoppar du in och läser dina olika kurser tillsammans med studerande på den ordinarie utbildningen. Eftersom din studieplan är individuell kan studietakten dock variera. Överlag kan du arbeta parallellt med dina studier om du vill, men var medveten om att vissa kurser kan vara på heltid, vilket kräver mer tid och engagemang.

Vårt utbud av YH-flex

YH-flex erbjuds endast på vissa YH-utbildningar, där vi har fått fler platser beviljade just för att personer som redan har yrkeskunskaper ska få kunna validera sin kompetens. Här är utbildningarna som vi erbjuder som YH-flex:


Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet/högskola

Även om alla tre utbildningsformer går in under kategorin ”eftergymnasial vuxenutbildning” så finns det vissa skillnader. Den största skillnaden är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna, medan yrkeshögskoleutbildningar är mer praktiskt inriktade. Att plugga YH ger praktisk yrkeskompetens som matchar arbetslivets nutida och framtida behov och krav på kompetens.

Med andra ord har YH-utbildningar en högre arbetsmarknadsrelevans och vi har flera studerande som har erfarenhet från båda utbildningsformerna. Läs vad de tycker är de största skillnaderna mellan att läsa på yrkeshögskola och universitet/högskola »