Vad är yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan erbjuder yrkeshögskoleutbildningar, eller YH-utbildningar, som är en eftergymnasial utbildningsform för vuxna. Teknikhögskolan som yrkeshögskola erbjuder även andra typer av utbildningsmöjligheter, så som kurser och skräddarsydda koncept.

Om du vill studera till ett yrke med stora jobbmöjligheter, välj en YH-utbildning på Teknikhögskolan!

Olika typer av YH-utbildning

  • Yrkeshögskoleutbildning
  • Kort YH-utbildning
  • YH-flex

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar är praktiskt inriktade och formas tillsammans med näringslivet utifrån arbetsmarknadens behov. På så sätt får YH-studerande relevant yrkeskunskap som branschföretagen behöver och kan känna sig trygga i att deras framtida kompetens är efterfrågad.

Utbildningarna är ofta mellan 1-2 år och alltid studiemedelsberättigade. Dessutom innehåller majoriteten av alla YH-utbildningar även praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Kort YH-utbildning

Korta YH är egentligen som vanliga YH-utbildningar men som namnet antyder, så är de kortare. De är anpassade för att du som yrkesverksam ska kunna bygga på din kunskap inom ett visst område samtidigt som du arbetar.

I korta YH-utbildningar kan det ingå en eller flera kurser, och de är aldrig längre än ett halvår (förutsatt att studietakten är 100 procent). Korta YH skapar fler möjligheter till kompetensutveckling, både genom förnyad kunskap, up-skill och fördjupad kunskap, re-skill.

YH-flex

YH-flex är en ny grej inom yrkeshögskolan för dig som vill ta en snabbare och smidigare väg till examen. Den här typen av utbildningsmöjlighet är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en YH-utbildning. På så sätt kan du tillgodoräkna dig moment i utbildningen och enbart läsa kurser som krävs för att du ska få ”papper” på din kompetens, i form av en yrkeshögskoleexamen.

YH-flex erbjuds endast på vissa YH-utbildningar, där vi har fått fler platser beviljade just för att personer som redan har yrkeskunskaper kan få validera sin kompetens.

YH-utbudet styrs av arbetslivets behov

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden.

Vi på Teknikhögskolan skapar våra YH-utbildningar i samarbete med branschen, som också ofta har tagit initiativ till utbildningen. När de är framtagna skickar vi in dem i form av ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. Därefter beviljar MYH utbildningarna de anser bäst förser näringslivet med den kompetens och de tydliga yrkesrollerna de efterfrågar. När MYH beviljar en YH-utbildning talar de också om för oss hur många starter vi får erbjuda av den specifika utbildningen.

Utbudet av YH-utbildning kan alltså variera från år till år och beroende på ort, ”när den behövs, där den behövs”.


Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet/högskola

Även om alla tre utbildningsformer går in under kategorin ”eftergymnasial vuxenutbildning” så finns det vissa skillnader. Den största skillnaden är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna, medan yrkeshögskoleutbildningar är mer praktiskt inriktade. Att plugga YH ger praktisk yrkeskompetens som matchar arbetslivets nutida och framtida behov och krav på kompetens.

Med andra ord har YH-utbildningar en högre arbetsmarknadsrelevans och vi har flera studerande som har erfarenhet från båda utbildningsformerna. Läs vad de tycker är de största skillnaderna mellan att läsa på yrkeshögskola och universitet/högskola »