Yrkesverksamma kompetensutvecklas inom digital transformation

Kurser, även kallat korta YH-utbildningar, finns till för personer som vill få en upskill eller reskill, ofta inom området de arbetar. Vi har pratat med Jasmin och Juan som valt att kompetensutvecklas vid sidan av sina arbeten genom kursen Leda digital transformation.

Intresset för digital förändring växte under pandemin

Juan Chacon är undersköterska i grunden och arbetar idag som ombudsman på ett fackförbund. När pandemin kom så skyndades många digitaliseringsprocesser på, och nästan tvingade fram en omställning som för några år sedan kändes nästintill otänkbar. På grund av detta och tack vare Juans intresse för digital transformation valde han att kompetensutvecklas inom området.

– För mig har det varit en perfekt kombination mellan studier och arbete, då jag inte behövt ta ledigt från jobbet för att gå utbildningen. Jag har läst på kvällar och helger, och min grupp valde att träffas varje tisdag för att göra uppgifter och prata om övningar, vilket har gått väldigt bra. Digital transformation är ett område som verkligen intresserar mig!

Vilka lärdomar tar du med dig i ditt fortsatta yrkesliv?

– Det är flera saker, varje kurs lämnar intryck och lärdomar som man tar med sig! Jag använder redan nu kunskaper och verktyg i mitt nuvarande jobb, bland annat informationsflöden i olika steg till arbetsgrupper. Även att se till så att informationen om var i processen företaget befinner sig i landar rätt, så att medarbetarna upplever att digital förändring är något positivt.

Juan Chacon
Jasmin Erhorn Söderling

Senior konsult och teamledare tror på evigt lärande

Med en bakgrund inom marknadsföring tog Jasmin Erhorn Söderling beslutet att vidareutvecklas inom digital transformation. Under kursens gång gick hon från Marketing Manager till teamledare och senior konsult på en specialistbyrå inom digital marknadsföring.

– Jag ville ha teoretisk förankring och aktuell kunskap efter att ha jobbat som projektledare och rådgivare i kundprojekt under en tid. Det har varit spännande att få med sig kunskap, insikter och idéer att omsätta till praxis. Det har varit väldigt givande längs vägen. Redan innan utbildningen var tanken att jag skulle kombinera arbete med 50% föräldraledighet och jag är glad att det gick så väl ihop med studierna.

Varför är transformation viktigt?

– Verksamheter behöver välkomna förändring för att vara lönsamma och hållbara i det långa loppet. Ett fokus på digital transformation greppar väl in på både samtid och marknad.

På ett personligt plan tror jag på evigt lärande, i mitt fall ofta med anknytning till min bransch eller mina kunders utmaningar.

– Jasmin Erhorn Söderling
5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2021 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är egentligen YH-utbildning och varför ska man plugga på yrkeshögskolan? Se Teknikhögskolans anl...

Teknikhögskolan erbjuder fler korta YH-utbildningar
11 juni, 2021 Nyhet

Teknikhögskolan erbjuder fler korta YH-utbildningar

Igår kom beskedet om vilka korta YH-utbildningar vi på...

Att börja studera i en pandemi
17 mars, 2021 Intervju

Att börja studera i en pandemi

Covid-19 har påverkat oss alla i olika utsträckning och allt fler har valt att börja studera...