Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vi skapar event för studerande och branschen

Tips och inspiration - 05/28/2019

Om Meetups på Teknikhögskolan

Mötet är gnistan som tänder upp drömkarriären

På Teknikhögskolan vet vi hur värdefullt det är för våra studerande att få ta del av branschen, och för branschen att i sin tur få möjlighet att involveras i utbildningen och i ett tidigt skede träffa de studerande. Det är genom mötet som vi ser en uppskattad utväxling av kunskap och erfarenhet, ett forum för utbyte av nya idéer och växande kreativitet.

Vår ambition är att vara en plattform för mötet mellan studerande och näringsliv.

Vi har under utbildningstiden som mål att utveckla våra studerande genom att involvera branschen längs med vägen, vilket kan ske genom exempelvis studiebesök, gästföreläsningar och olika forum för nätverkande. Exempel på det kan vara för våra utbildningar att arrangera Meetups, Hackathon och bransch- eller nätverksdagar där Teknikhögskolans studerande får en unik möjlighet till att bredda sitt nätverk, utmanas och utvecklas för sin kommande yrkesroll.

– Vår ambition är att vara en plattform för mötet mellan studerande och näringsliv. Vi ser skolan som en neutral och lärande mötesplats där alla kan vara med för att lära sig och utvecklas inom sin nuvarande eller kommande profession. Vilka event som arrangeras kan variera mellan de olika utbildningarna och anpassas utifrån yrkesroll och framtidsfokus, men en sak som förenar dem är engagemanget hos både de studerande och branschen, säger Helén Olofsson, studerandeansvarig på Teknikhögskolan i Göteborg.

En del av våra event är alltså sprungna ur våra studerandes egna driv. Vi som yrkeshögskola jobbar tätt och i nära relation med de studerande, och vi ser deras input som extra viktig kring vad som ska hända under olika event.

Vad är en Meetup?

En Meetup är ett tillfälle där man kan lära sig mer om ett specifikt ämne, nätverka och utbyta erfarenheter med branschen och andra som är intresserade av området. Meetups finns främst inom IT-branschen och tillfällena kan handla om en mängd olika ämnen inom ett givet område som rör programmering och utveckling.

Ofta är det företagen själva som bjuder till intressanta föreläsningar om bland annat nyheter i branschen, men ibland kan även andra än de arrangerande företagen stå som värd för en Meetup. Till exempel har Teknikhögskolan tidigare varit värd åt ett par Meetups som anordnades av en utomstående branschorganisation.

Teknikhögskolans tidigare Meetups

Vi har hittills haft två Meetups på Teknikhögskolan i Göteborg, där vi har diskuterat IT-relaterade ämnen och nyheter, njutit av innovativa gästföreläsningar från både branschföretag och tidigare studerande, haft workshops, minglat och företag har haft möjlighet att introducera sin verksamhet.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna på våra Meetups, oavsett koppling till Teknikhögskolan. Som ett exempel på det så har både studerande och företag haft möjlighet att ta med vänner och bekanta som är intresserade.

Exempel på vad vi har gjort på tidigare Meetups:

  • Projektpresentationer från våra studerande
  • .NET Core, .NET Standard och ASP.NET Core
  • Umbraco
  • Verksamhetspresentation från ledningsgruppsföretag
  • Workshop för framtagande av applikationer

För dig som vill veta mer om våra event

Vi planerar att fortsätta med Meetups och andra aktiviteter, för att bygga och stärka plattformen för möten mellan studerande och näringsliv som är oerhört viktigt.

Har du frågor eller idéer är du välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter till respektive ort finns här »