Event för studerande och branschen

På Teknikhögskolan vet vi hur värdefullt det är för våra studerande att få ta del av branschen, och för branschen att i sin tur få möjlighet att involveras i utbildningen och i ett tidigt skede träffa de studerande. Det är genom mötet som vi ser en uppskattad utväxling av kunskap och erfarenhet, ett forum för utbyte av nya idéer och växande kreativitet.

Under utbildningstiden är vårt mål att utveckla våra studerande genom att involvera branschen längs med vägen, vilket kan ske genom gästföreläsningar, studiebesök och olika forum för nätverkande. Exempel på sådana forum är Meetups och branschdagar där de studerande får en unik möjlighet till att bredda sitt nätverk, utmanas och utvecklas för sin kommande yrkesroll redan i ett tidigt skede.

Studerande som samtalar i korridor

Vi som yrkeshögskola arbetar tätt och i nära relation med både studerande och näringsliv, och vi ser deras input som extra viktig för vad som ska hända under olika event. En del av våra event är faktiskt sprungna ur våra studerandes egna idéer och driv, exempelvis har vi tidigare arrangerat ett Hackathon tillsammans.

– Vår ambition är att vara en plattform för mötet mellan studerande och näringsliv. Vi ser skolan som en neutral mötesplats där alla kan vara med för att lära och utvecklas inom sin profession. Eventen kan variera mellan olika utbildningar och vi anpassar dem utifrån yrkesroll och framtidsfokus. En sak som förenar dem är engagemanget hos de studerande och branschen, berättar en av våra utbildningsledare i Göteborg.

Vår ambition är att vara en plattform för mötet mellan studerande och näringsliv.

Meetups som samlar branschföretag

Vid Meetups kan man lära sig mer om ett specifikt ämne, nätverka och utbyta erfarenheter med branschen och andra som är intresserade av området. Eventen finns främst inom IT-branschen och kan handla om olika ämnen inom ett givet område som rör programmering och utveckling. Ofta bjuder företagen själva in, men ibland kan även andra utöver arrangören stå som värd för en Meetup. Till exempel har Teknikhögskolan tidigare varit värd åt ett par Meetups som anordnades av en utomstående branschorganisation.

Teknikhögskolans tidigare Meetups

På Teknikhögskolan i Göteborg har vi hittills haft två Meetups. Där har vi diskuterat IT-relaterade ämnen och nyheter, minglat, haft workshops och innovativa gästföreläsningar från branschföretag och alumner. På Teknikhögskolan i Lund har vi också anordnat flertalet Meetups inför praktikperioder. Där har vi bjudit in företag för nätverkande och speed-intervjuer med våra studerande, som också är blivande branschkollegor.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna på våra Meetups, oavsett koppling till Teknikhögskolan. Därför har både studerande och företag haft möjlighet att ta med vänner och bekanta som är intresserade. Under tidigare Meetups har vi bland annat genomfört följande:

  • Projektpresentationer från våra studerande
  • .NET Core och ASP.NET Core
  • Umbraco och workshop för framtagande av applikationer
  • Verksamhetspresentation från ledningsgruppsföretag
  • Mingel och speed-intervjuer inför LIA-praktik

Vill du veta mer om Teknikhögskolans event?

Vi planerar alltid för fler Meetups, branschdagar och aktiviteter för att bygga och stärka mötesplattformen mellan studerande och näringsliv. En brygga vi ser som oerhört viktig. Bransch- och nätverksdagar är sådana event som vi anordnar årligen på flera skolor i landet. Vid intresse av att medverka eller arrangera ett event med oss är du välkommen att kontakta våra utbildningsledare.

Liknande artiklar

Fördomar om YH-utbildning
12 juli, 2022 Nyhet

Fördomar om YH-utbildning

Vi bemöter 10 påståenden som är långt ifrån verkligheten kring YH i allmänhet och teknikutbildningar i synnerhet!

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2021 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är yrkeshögskolan och varför ska man plugga en YH-utbildning? Här listar vi 5 anledningar!

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...