Välj en karriär i energibranschen – stort behov, lätt till jobb

Av Mikaela Laakso

Varför ska du satsa på en karriär inom el och energi? Branschen är i akut behov av kompetens, ett behov som sträcker sig många år fram. Den pågående energiomställningen för att nå klimatmålen är bara en faktor som driver på den stora efterfrågan. Här pratar vi branschens behov, styrkor och hur du kan utbilda dig till ett yrke som behövs.

Kompetens avgörande för att säkra energiförsörjningen

De kommande tio åren står energibranschen inför kraftiga investeringar och en stor omställning till förnybar energi. Fler vind- och vattenkraftverk ska byggas, industrin och transportsektorn ska elektrifieras och elnäten ska rustas upp och byggas ut. Samhällets ökade hållbarhetsfokus medför även fler användningsområden för el, till exempel i laddstolpar för elbilar och batterier till solceller. Tillgången på kompetens är helt avgörande för att Sverige ska klara omställningen. Samtidigt har kompetensbristen aldrig varit större. Energibranschen har en tuff period framför sig om inte fler personer utbildar sig inom området. Det gör att arbetsmarknaden är otroligt stabil och förmånlig för arbetstagare.

"Dagens elnät behöver moderniseras, leveranssäkerheten förbättras och nya kunder anslutas. Den fortsatta tillväxten av förnybar elproduktion liksom elektrifieringen av industrier och transporter kan bara möjliggöras med ett utbyggt elnät."

– Annika Viklund, VD, Vattenfall Eldistribution AB

Befintlig brist ökar efterfrågan på mer personal

Sverige står inför stora utmaningar vad gäller energiförsörjningen, bland annat nätkapacitetsbrist. Idag produceras mycket av elen i norra Sverige samtidigt som södra Sverige har en hög elförbrukning. Problemet är att de gamla elledningarna inte klarar av att transportera tillräckligt mycket el dit den behövs. Under vintermånaderna står vi också inför en så kallad effektbrist, som inträffar när behovet av el i ett område är större än den mängd som kan produceras för stunden. Allt detta skapar ett stort behov av mer personal.

"Företag bokstavligen ropar efter kompetens. Med en YH-utbildning i ryggsäcken, eget driv och kunnighet inom elsäkerhet skulle de anställa dig på direkten!"

– Jonas Johansson, utbildare med 30 års erfarenhet i energibranschen, Teknikhögskolan

Yrkesroller branschen har störst behov av

I mars 2022 publicerade Energiföretagen en rapport om branschens kompetensbehov. Undersökningen baserades på deras medlemsföretag och resultatet var tydligt. Branschen står inför pensionsavgångar samtidigt som teknikutvecklingen och klimatmålen ökar behovet av elkompetens. Medlemsföretagen rangordnade även vilken kompetens som kommer att vara svårast att rekrytera under de kommande tre åren. Här toppade följande yrkesroller listorna:

Stora karriärmöjligheter med yrkeshögskolan

Syftet med yrkeshögskolan som utbildningsform är att utbilda kompetens som matchar arbetslivets behov och krav. Teknikhögskolan är en auktoriserad yrkeshögskola som tillsammans med flera stora företag i energibranschen tagit fram program som leder till yrkesroller som efterfrågas; Distributionselektriker, Elnätsprojektör och Elkraftsingenjör. På så sätt kan du förverkliga din yrkesdröm samtidigt som branschen får rätt kompetens, i rätt tid.

"Denna typ av utbildning är en av de viktigaste rekryteringsbaserna vår bransch har i dagsläget, speciellt i södra Sverige då det råder stor brist på rätt utbildad arbetskraft. Detta gäller för övrigt resten av landet också."

– Magnus Strömblad, affärsområdeschef, Vattenfall Services

Attraktiv och jämställd bransch

Flera år i rad har Attraktiv Arbetsgivarindex visat att energibranschen är en av de bästa att arbeta i. I den senaste mätningen toppar branschen listorna för Mest attraktiva branscher att arbeta i och Mest jämställda branscherna. Där lyfts följande som branschens styrkor:

  • God arbetsmiljö
  • Trygga anställningsformer
  • Högre chefstäthet med mindre arbetsgrupper
  • Hållbara arbetsvillkor
  • Jämställda karriär- och utvecklingsmöjligheter

Relaterade artiklar

Elektriker och restaurangbiträde byter till elkraftsbranschen
14 juli, 2022 Intervju

Elektriker och restaurangbiträde byter till elkraftsbranschen

Julia och Arvid kommer från skilda yrken med ett gemensamt mål att bli elkraftsingenjörer...

"Elektriker är inte de enda som jobbar med el"
17 december, 2020 Intervju

"Elektriker är inte de enda som jobbar med el"

Oscar är färdigutbildad distributionselektriker. Han hade länge varit intresserad av elteknik, men...

Höga höjder är inga problem för blivande distributionselektriker
10 december, 2019 Nyhet

Höga höjder är inga problem för blivande distributionselektriker

Efter sommaren slog vi upp portarna till Teknikhögskolan i Lund, där vi dessutom start...