Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Trött på ditt jobb? Tips för dig som vill karriärväxla

Tips och inspiration - 07/18/2019

Har du precis tagit studenten och vill hamna i rätt yrkesroll från början eller är du mitt i karriären och vill byta inriktning? Läs en yrkeshögskoleutbildning hos Teknikhögskolan!

Vi har samlat våra bästa tips på vad som kan vara bra att fundera över när du ska ta steget mot en ny karriär. Enjoy!

1. Tänk igenom saker som är viktiga under din studietid.

Vad är viktigt för dig när du ska plugga? Tänk igenom faktorer som kan påverka ditt utbildningsval. Dessa faktorer kan vara följande:

  • Hur ser din livssituation ut?
  • Studiemedel – bidrag eller lån?
  • Studietakt – kan du plugga på heltid eller deltid?
  • Utbildningsform – distans eller platsbunden?
  • Vill du byta karriär helt eller vidareutvecklas inom den bransch du jobbar i?

2. Vad är du intresserad av?

Om du inte har en klar bild för vilken yrkesroll du vill arbeta som, så tänk igenom vilket område som intresserar dig. Kan det handla om IT, teknik, logistik, bygg och anläggning eller annat? Kanske vill du jobba i en ledarroll eller så vill du ha en annan viktig roll som jobbar mer i bakgrunden?

3. Sätt upp mål och gör en tidplan.

Sätt upp mål. Vilka yrkesroller kan du tänka dig att inta, vilka arbetsuppgifter skulle du vilja ha och var vill du jobba (geografiskt)?

Sätt även upp delmål som en hjälp för att uppnå det mer långsiktiga målet. Vilka utbildningar kan du tänka dig att läsa och när ska du ansöka till dem? Kanske behöver du mer information och vill kontakta någon på skolan? Är du behörig eller behöver du läsa in kurser du saknar genom komvux eller som preparandkurs? Sätt en tidplan för dina delmål och bocka av dem när de är uppfyllda.


Om YH som utbildningsform

YH är en utbildningsform som växer allt mer och det du lär dig under studietiden matchar behovet som företag på arbetsmarknaden har, eftersom utbildningarna är utformade tillsammans med dem. Om du läser en YH-utbildning hos Teknikhögskolan kan du därför vara säker på att din kompetens behövs, både nu och i framtiden.

Tänk på att utbudet av yrkeshögskoleutbildningar kan variera mellan åren, på grund av att de skapas för att fylla ett behov på arbetsmarknaden. Så tveka inte med att ansöka ifall du hittar något som skulle passa dig.