Teknikhögskolan utbildar för framtidens ledarskap

Sveriges befolkning växer, vilket ökar behovet av nya bostäder och ställer högre krav på landets infrastruktur. Men med utveckling kommer också utmaningar, då det saknas personer med rätt kompetens för de ökade tillväxtuppdragen. Framför allt saknas personer med ledarkompetens inom bygg- och anläggningsbranschen. För de studerande på Teknikhögskolans byggutbildningar med ledarskapsprofil finns alltså mycket goda möjligheter till anställning efter studierna.

Utvecklat utbildningsinnehåll som matchar arbetsmarknadens kompetenskrav

Teknikhögskolan är en av de yrkeshögskolor som erbjuder ledarskapsutbildningar med inriktning mot bygg- och anläggningsbranschen. Kännetecknande för en yrkeshögskola är den nära branschkopplingen och engagemanget från näringslivet, där representanter från branschföretag sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. Detta för att leda och utveckla dess innehåll med ambitionen att matcha det mot arbetsmarknadens kompetenskrav.

Extra uppskattat är den möjlighet som utbildningarnas praktikperioder ger, att omsätta teori till praktik på ett företag i branschen. YH-utbildningar skapas mot bakgrund av brist på arbetskraft i den aktuella branschen, vilket gör att så många som över 90% får jobb efter examen. Behovet av kvalificerad arbetskraft inom byggsektorn är hög, vilket antalet yrkeshögskoleutbildningar som har beviljats under de senaste åren i Sverige återspeglar.

Ökande behov i och med pensionsavgångar och nya projekt

Niclas Bergqvist sitter med i ledningsgruppen för utbildningen Produktionsledare bygg och anläggning i Linköping. Han nämner Ostlänken och Förbifart Stockholm som exempel på projekt som kommer att kräva stor bemanning framöver. Enbart Ostlänken har ett uppskattat behov av 25.000 årsarbetare fram till år 2028. Dessutom kommer stora pensionsavgångar påverka branschen och även av den anledningen är det viktigt att fylla på med ny arbetskraft. Det är också därför Niclas har valt att engagera sig i utbildningen:

– Det är viktigt att branschen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att få in den arbetskraft som är nödvändig. Det här är mitt sätt.

Min bedömning är att behovet av arbetskraft är mycket stort och att det bara kommer att öka.

– Niclas Bergqvist, distriktschef GDL

Söktrycket speglar branschens behov

Niklas Johnsson är regionchef på Teknikhögskolan i syd. Skolan bedriver Produktionsledare bygg som utbildar personer för att leda arbetsgrupper genom byggprojektens alla processer, från start till mål. Även han ser, i rollen som utbildningsanordnare, ett stort behov av kompetent arbetskraft på alla positioner. På Teknikhögskolan har vi riktat in oss på att utbilda personer som har en bakgrund i branschen och som vill utveckla en ledarprofil.

– Vi har siktat in oss på att möta behovet av kompetensförsörjning till ledande befattningar som platschef och produktionsledare. I Malmö samverkar vi med entreprenadföretagen för att få fler att ta steget och söka våra utbildningar. Här i Skåne märker vi nu av ett ökat söktryck till vår produktionsledarutbildning, vilket är tecken på att allt rör sig i rätt riktning.

Liknande artiklar

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare
5 juni, 2021 Nyhet

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare

Stipendier delas årligen ut till engagerade studerande av...

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör
27 april, 2021 Intervju

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör

När Johan närmade sig 50 år bytte han riktning i sin karriär. Han började studera till...

Chef i en mansdominerad bransch
23 juni, 2020 Intervju

Chef i en mansdominerad bransch

Emmalena blev chef efter utbildningen Bygg- och an...