Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Storsatsning för en ökad mångfald i byggbranschen

Intervju - 12/06/2018

Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez
Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez

Det har nog inte undgått många att kvinnor, och ickebinära, är underrepresenterade i bygg- och anläggningsbranschen. Om vi går till statistiken är det faktiskt färre än en av tio kvinnor som arbetar inom branschen. Vi på Teknikhögskolan vill med näringslivet förändra den rådande bilden av branschen och tillsammans jobbar vi för att alla ska ha möjlighet att arbeta med det de har intresse för och tycker är roligt, oavsett kön.

Vi har pratat med representanter från Per Jacobsson Byggnads AB, Erlandsson Bygg och Sveriges Byggindustrier om den, idag mansdominerade byggbranschen. Dessa företag sitter även med i ledningsgruppen för vår yrkeshögskoleutbildning Bygg- och anläggningsledare i Uddevalla.

”Jag har arbetat i många miljöer, kvinnorepresenterade och mixade, kommunalt och privatägda företag. Min slutsats är att de mansdominerade arbetsplatserna kommit mycket längre i detta än de andra (med arbetet mot diskriminering). Jag har haft förmånen att arbeta med företagsledare som ser allas lika värde och inte begränsningar. Företagare som står upp för sin personal om de blir orättvist behandlade av kollegor eller kunder/beställare. Företagare som ställer samma krav oavsett kön.”

– Kvinnlig medarbetare på Per Jacobsson Byggnads AB.

Byggbranschen är ständigt växande och i behov av fler utbildade medarbetare. Regeringen satsar på att få in fler kvinnor i branschen och deras mål är att minst 25 % av de som nyanställs år 2030 är just kvinnor. Att det satsas på att utbilda fler inom bygg- och anläggning märks också av i antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar.

– Vi på Per Jacobsson tycker att branschen behöver fler kvinnor. I alla branscher behöver man en mix av olika individer och byggbranschen är inget undantag, menar representanter från Per Jacobsson Byggnads AB.

Byggbranschens arbetsmiljö

Mångfald inom ett yrke och en bra arbetsmiljö är oerhört viktigt för trivseln på sin arbetsplats. ”(…) det finns många kvinnor som är intresserade av att jobba i branschen om bara arbetsmiljön tas på allvar”, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, i ett pressmeddelande tidigare i år. Situationen inom byggbranschen har en lång historia som kan vara problematisk, men arbetet för en jämställd och bra arbetsmiljö är igång och fortsätter.

– Branschen har kommit långt i arbetet mot diskriminering och särbehandling. Vi tror att man har varit för dålig att marknadsföra sig som en arbetsgivare med jämlikhet. Jämlikhet i den benämningen att man ser medarbetarnas styrkor och svagheter och använder dem på bästa sätt. Branschen är rolig och har en gedigen historia som man ska veta om, men också dra nytta av. Den har utvecklats och är inte så olik övriga branscher, säger representanter från Per Jacobsson Byggnads AB.

Dan-Axel Rosendal, som läst Bygg- och anläggningsledare hos oss, arbetar numera som platschef på Erlandsson Bygg. Han håller med om att vi måste öppna upp dialogen än mer och visa att branschen varmt välkomnar mångfald, att det är kunskapen som spelar roll – något som bland annat hans arbetsgivare arbetar framgångsrikt med.

– När kvinnor tagit klivet in i branschen är det viktigt att arbetet med jämställdhet fortsätter, att man blir sedd och respekterad utifrån sin kunskap, inte utifrån kön.

Bra att veta för dig som är nyfiken på ett yrke i byggbranschen

– Trots att det idag är en mansdominerad bransch så finns det många byggföretag som önskar sig en större mångfald, säger Pernilla Irewährn, verksamhetschef på Sveriges Byggindustrier och fortsätter:

– Byggbranschen i Sverige är i topp när det gäller säkerhet på arbetsplatsen. Att arbeta i byggbranschen är utvecklande och spännande, det händer ständigt nya saker och man får se många platser. I byggbranschen får man också direkt resultat på det man är med och skapar. Inom branschen finns dessutom en otrolig mängd olika yrken – allt ifrån snickare, plattsättare, takläggare till kvalitet- och miljösamordnare, projektör, arbetschef samt många, många fler!

– För alla som vill in i branschen är det viktigt att veta att man är mycket välkommen. Alla yrken har en startsträcka och vi alla är nybörjare i starten, det kan ta tid att lära känna sin nya bransch men det är värt det, säger representanter från Per Jacobsson Byggnads AB.

De fortsätter:

– Man ska veta om att branschen är oerhört flexibel och passar personer som tycker om att arbeta med olika arbetsuppgifter och det finns stora utrymmen att utvecklas. Tillsammans skapar vi en bra arbetsplats och det ska alltid finnas rum för förändringar och förbättringar.

Det finns även nätverk, speciellt riktade för kvinnor, som man kan medverka i för gemenskap, affärsmässighet och karriär; Byggare Berit, Isabellestipendiet och Näta.

Vikten av en mer jämställd byggbransch

Representanter från Per Jacobsson Byggnads AB menar att det är viktigt att få in fler kvinnor så att det blir en mix av personer inom branschen. Hela samhället behöver mixen för bland annat arbetsmiljön, då klimatet blir annorlunda och bättre med en bredare arbetskraft.

Pernilla Irewährn, verksamhetschef på Sveriges Byggindustrier håller med och menar på att företag som rekryterat kvinnor med syftet att öka mångfalden har upplevt ett ändrat arbetssätt som främjar användningen av bland annat lyfthjälpmedel för samtliga anställda. Även att tonen och samtalsklimatet justerats till att vara mer tolerant och tillmötesgående, vilket uppfattats positivt av alla på arbetsplatsen.

– Det är också så att enskilda företag som såväl branschen måste hänga med när världen förändras och nya framsteg och utveckling sker i högre grad när man har en större variation av tankar och idéer att tillgå. Helt enkelt: skall vi bygga mer måste vara fler!

Hos Teknikhögskolan erbjuds flertalet korta kostnadsfria och CSN-berättigade yrkeshögskoleutbildningar inom området bygg och anläggning på flera orter i landet. Vi har ansökt om att få starta ännu fler till hösten 2019 hos Myndigheten för yrkeshögskolan och svaret får vi i januari 2019.