Storsatsning för en ökad mångfald i byggbranschen

Det har nog inte undgått många att kvinnor, och ickebinära, är underrepresenterade i byggbranschen. Om vi går till statistiken är det faktiskt färre än en av tio kvinnor som arbetar i branschen. Vi på Teknikhögskolan vill med näringslivet förändra den rådande bilden av branschen och tillsammans jobbar vi för att alla ska ha möjlighet att arbeta med det de har intresse för och tycker är roligt, oavsett kön.

Representanter från Per Jacobsson Byggnads AB, Erlandsson Bygg och Sveriges Byggindustrier diskuterar den idag mansdominerade byggbranschen. De sitter även med i ledningsgruppen för Bygg- och anläggningsledare i Uddevalla. Branschen växer ständigt och är i behov av fler medarbetare. Regeringen satsar på att få in fler kvinnor i branschen och har som mål att minst 25% av de som nyanställs år 2030 är kvinnor. Att det satsas på att utbilda fler inom bygg och anläggning märks också av i antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar.

Byggbranschen behöver fler kvinnor. I alla branscher behöver man en mix av olika individer och vår bransch är inget undantag.

– Representanter från Per Jacobsson Byggnads AB

Byggbranschens arbetsmiljö

Mångfald inom ett yrke och en bra arbetsmiljö är oerhört viktigt för trivseln på sin arbetsplats. ”Det finns många kvinnor som är intresserade av att jobba i branschen om bara arbetsmiljön tas på allvar”, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, i ett pressmeddelande tidigare i år. Situationen inom byggbranschen har en lång historia som kan vara problematisk, men arbetet för en bra jämställd arbetsmiljö är igång och fortsätter.

– Branschen har kommit långt i arbetet mot diskriminering och särbehandling. Vi tror att man har varit för dålig att marknadsföra sig som en arbetsgivare med jämlikhet. Jämlikhet i den benämningen att man ser medarbetarnas styrkor och svagheter och använder dem på bästa sätt. Branschen är rolig och har en gedigen historia som man ska veta om, men också dra nytta av. Den har utvecklats och är inte så olik övriga branscher, säger representanter från Per Jacobsson Byggnads AB.

Jag har arbetat i många miljöer, kvinnorepresenterade och mixade, kommunalt och privat. Min slutsats är att de mansdominerade arbetsplatserna kommit mycket längre i arbetet mot diskriminering. Jag har haft förmånen att arbeta med ledare som ser allas lika värde. Företagare som står upp för sin personal om de blir orättvist behandlade och som ställer samma krav oavsett kön.

– Kvinnlig medarbetare, Per Jacobsson Byggnads AB

Bra att veta för dig som är nyfiken på ett yrke i byggbranschen

– Trots att det idag är en mansdominerad bransch så finns det många byggföretag som önskar sig en större mångfald, säger Pernilla Irewährn, verksamhetschef på Sveriges Byggindustrier. Byggbranschen i Sverige är i topp när det gäller säkerhet på arbetsplatsen. Att arbeta i byggbranschen är utvecklande och spännande, det händer ständigt nya saker och man får se många platser. I byggbranschen får man också direkt resultat på det man är med och skapar. Inom branschen finns dessutom en otrolig mängd olika yrken – allt ifrån snickare, plattsättare, takläggare till kvalitet- och miljösamordnare, projektör, arbetschef samt många, många fler!

Dan-Axel Rosendal som studerat till byggledare på Teknikhögskolan arbetar numera som platschef på Erlandsson Bygg. Han håller med om att vi måste öppna upp dialogen än mer och visa att branschen omfamnar mångfald. Det är kunskapen som spelar roll, vilket är något som hans arbetsgivare arbetar framgångsrikt med. Han menar att när kvinnor tagit klivet in i branschen är det viktigt att arbetet med jämställdhet fortsätter. Man ska bli sedd och respekterad utifrån sin kunskap, inte utifrån kön. Representanter från Per Jacobsson Byggnads AB håller med och jackar i.

– För alla som vill in i branschen är det viktigt att veta att man är mycket välkommen. Alla yrken har en startsträcka och vi alla är nybörjare först. Det kan ta tid att lära känna sin nya bransch, men det är värt det. Branschen är oerhört flexibel med stora utvecklingsutrymmen och passar personer som tycker om att arbeta med olika uppgifter. Tillsammans skapar vi en bra arbetsplats och det ska alltid finnas rum för förändringar och förbättringar. Det finns även nätverk, speciellt riktade för kvinnor, som man kan medverka i för gemenskap, affärsmässighet och karriär, bland annat Byggare Berit, Isabellestipendiet och Näta.

Vikten av en mer jämställd byggbransch

Per Jacobsson Byggnads AB menar att det är viktigt att få in fler kvinnor så att det blir en mix av personer inom branschen. Hela samhället behöver mixen, bland annat för arbetsmiljön då klimatet blir annorlunda och bättre med en bredare arbetskraft. Pernilla Irewährn menar på att företag som rekryterat kvinnor med syftet att öka mångfalden har upplevt ett ändrat arbetssätt som främjar användningen av bland annat lyfthjälpmedel för samtliga anställda. Även tonen och samtalsklimatet har blivit mer tolerant och tillmötesgående, vilket alla på arbetsplatsen uppfattat positivt.

– Det är viktigt att både enskilda företag och branschen hänger med när världen förändras. Nya framsteg och utveckling sker i högre grad när man har en större variation av tankar och idéer att tillgå. Helt enkelt, skall vi bygga mer måste vi vara fler!

Liknande artiklar

Fördomar om YH-utbildning
12 juli, 2022 Nyhet

Fördomar om YH-utbildning

Vi bemöter 10 påståenden som är långt ifrån verkligheten kring YH i allmänhet och teknikutbildningar i synnerhet!

Chef i en mansdominerad bransch
23 juni, 2020 Intervju

Chef i en mansdominerad bransch

Emmalena blev chef efter utbildningen Bygg- och an...

Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik
26 februari, 2020 Nyhet

Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik

Betydligt färre kvinnor söker sig till teknik- och IT-utbildningar, och även i sin tur till själva b...