Sjukgymnasten Sarah byter bana, blir specialist på järnvägsmätning

Sarah Östlund är utbildad sjukgymnast och kommer senast från vården där hon jobbat som undersköterska inom rehabilitering och äldreomsorg. Under coronapandemin började hon reflektera över sitt yrkesval och beslutade sig för att titta sig omkring efter en helt annan riktning. Då hittade hon YH-utbildningen Mätningsingenjör inom järnväg, vilket hon kände passade henne helt perfekt! Nu har halva utbildningen gått och när vi pratar med Sarah har hon precis gjort klart sin första LIA-period.
Sarah Östlund

Varför valde du att läsa till Mätningsingenjör järnväg?

– Jag lockades av variationen som finns i arbetet och att man jobbar i projektform! Jag gillar att fokusera på ett projekt, avsluta det och påbörja ett nytt som kan vara något helt annat än det man gjorde innan. Dessutom öppnar utbildningen upp för att man kan jobba inom olika områden som mätningsingenjör. Om man mot förmodan inte väljer att jobba inom järnväg efter examen kan man jobba på entreprenad med byggnationer eller gå åt samhällshållet och jobba mer med broar och vägar.

– Det är egentligen först nu när jag är ute på min första LIA på Atkins i Göteborg som jag verkligen får prova på järnvägsmätning och det passar mig perfekt! Jag tycker om frihetskänslan av att gå ute på spåren och greja i naturen. Jag gillar kombinationen av att vara utomhus och mäta för att sedan behandla mätdatan inomhus. Det händer mycket inom järnväg och det går ganska fort mellan olika projekt vilket gör att man aldrig tröttnar. Är det något som gått sönder behöver det ju fixas ganska omgående, särskilt om det påverkar tågtrafiken.

Hur skulle du beskriva yrket som mätningsingenjör?

– Man får resa mycket, vara ute på olika platser och träffa folk. Du genomför mätarbeten utomhus och fortsätter sedan arbetet inne på kontoret där du behandlar din mätdata i olika CAD-program. Det är roligt att få skapa en karta och skissa upp det man tidigare varit ute och mätt. Inom järnväg jobbar vi väldigt mycket mot Trafikverket eftersom de äger största delen av järnvägen i Sverige. Från dem får vi ofta projektuppdrag som kan innefatta allt ifrån att göra terrängmodeller till att mäta och kartlägga naturen runt omkring spåret så som stolpar, skyltar och perronger.

Du mäter och omvandlar mätdatan till ritningar i CAD-program. Vi är projektörernas ögon ute så att de vet hur miljön ser ut där de ska projektera.

– Det gäller att ge projektörerna som ska ta vid arbetet en så bra bild som möjligt. Vi är ju projektörernas ögon ute, för de ser ju aldrig det de ska projektera. Det senaste projektet jag arbetade med handlade om att alla kontaktledningar skulle bytas ut längs Bohusbanan. Nästa projekt är en bangård utanför Södertälje som ska rustas upp.

Beskriv hur ett projekt går till!

– Det börjar med att Trafikverket skickar ut ett uppdrag som företag inom mätteknik får lägga anbud på. Den som vinner projektet måste därefter skapa en säkerhetsplan, där det ska framgå hur man ska utföra arbetet och hur man ska uppfylla Trafikverkets kvalitetskriterier. När Trafikverket godkänt planen får man påbörja arbetet.

– Inom järnväg jobbar vi utifrån stomnätet som ligger längs med järnvägen. Därför börjar man alltid med att kontrollera nätet så att inga stompunkter är förstörda eller gömda bakom sly och träd. En stompunkt är en känd punkt som är koordinatsatt. Om man inte har fri sikt mellan punkterna måste man först röja, men om stomnätet är bra kan man påbörja sin mätning. Tack vare stompunkterna kan instrumentet läsa av vart man är vilket gör det möjligt att mäta framåt och bakåt. När man mäter jobbar man både med inmätning och utsättning. Vid inmätning mäter man något befintligt, medan utsättningar görs där något nytt ska byggas. Om man ska anlägga ett nytt spår sätter man först ut punkter där nya banan är tänkt att gå, när spåret väl är lagt gör man inmätningar igen för att se så att spåret hamnat på rätt plats.

– Efter dagarna "ute i fält" omvandlar man mätdatan till tredimensionella ritningar över området med hjälp av CAD-program. När det är klart skickar man in arbetet för granskning av Trafikverket. Om de är nöjda med arbetet är mätprojektet slutfört och underlaget lämnas över till projektörerna som kan börja planera resten av projektet.

Vad är det bästa med YH-utbildningen?

– Att man har användning för det man läser ute i yrkeslivet! Det är verkligen en yrkesinriktad utbildning med utbildare som kommer direkt från branschen, så de vet vad de själva eftersöker. Vår utbildningsledare är dessutom väldigt tillgänglig, engagerad och finns alltid där för att svara på frågor. Utbildningen är också väldigt varierande, vilket ger en rättvis bild av yrket.

Det bästa är att man verkligen har användning av det man läser ute i yrkeslivet!

– Jag gillar även att varje utbildning har en egen ledningsgrupp med företag från branschen som jobbar för att göra utbildningen så bra som möjligt. Det märks i deras arbete! Jag har fått äran att sitta med som representant för klassen, vilket är jättekul. Man får vara länken mellan klassen och branschföretagen. Jag sitter med på ledningsgruppsmöten och levererar relevant information både till klassen och företagen. Det är alltid en punkt i agendan för input från oss studerande, så vår röst är verkligen hörd.

Vad tror du krävs för att trivas i rollen?

– Man behöver gilla att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Det är 50/50 att jobba ute med sina mätinstrument och jobba inne med det tekniska i CAD. Man behöver vara social, kommunikativ och noggrann eftersom man som mätningsingenjör jobbar tillsammans med andra yrkesgrupper mot samma mål. Inom järnväg har vi ofta en säkerhetsperson som exempelvis vaktar för tåg och inom entreprenad samarbetar man ofta med byggföretag.

Liknande artiklar

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör
27 april, 2021 Intervju

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör

När Johan närmade sig 50 år bytte han riktning i sin karriär. Han började studera till...

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer
16 april, 2021 Intervju

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

Teodolitens VD, Anders Öryd, berättar om branschens behov av mätningsingenjörer med järnvägskompetens.

5 frågor till en mätningsingenjör
3 juni, 2017 Intervju

5 frågor till en mätningsingenjör

Sara Strandberg tog examen som Geodetisk mätningstekniker sommaren 2016. Hör henne berätta om yrket!