IT-kompetens som efterfrågas mest hos svenska företag

Av Mikaela Laakso

Det råder stor brist på IT-kompetens vilket riskerar att bromsa den digitala samhällsutvecklingen. Allra störst är behovet av programmerare och systemutvecklare, vars kompetens är helt avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft. Det är därför inte längre bara IT-företag som är beroende av programmerare och utvecklare. Behovet finns över hela landet, i alla branscher. I den här artikeln får du veta mer om marknadens behov av IT-kompetens och hur du går tillväga för att utbilda dig och få jobb snabbt.
Bildkollage på programmerare, systemutvecklare och kod

Visste du att... Programmerare och systemutvecklare arbetar med att bygga och utveckla webbplatser, appar eller databaser med hjälp av kod. Det är ett varierat jobb där fokus ligger på att leverera smarta lösningar till kund. Arbetet är flexibelt och präglas av problemlösning och projektarbete. Man kan välja att rikta in sig på olika programmeringsspråk och ramverk, så som Java, JavaScript, .NET och Python.

Ett växande behov av programmerare

På grund av samhällets snabba digitaliseringstakt finns en ständigt ökande efterfrågan på arbetskraft inom IT. Verksamheter blir mer digitala och e-handeln växer. Enligt EU-kommissionen saknar Europa runt en miljon programmerare, vilket visar på en explosionsartad utveckling. I Sverige har efterfrågan varit hög i många år, men eftersom det inte utbildas tillräckligt många för att möta det ökande behovet finns det ett stort glapp på arbetsmarknaden. Det syns tydligt i Arbetsförmedlingens prognos att det är inom detta område som det kommer att vara minst konkurrens om jobben under de närmaste åren. Även Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter ett starkt växande behov av programmerare och systemutvecklare i deras senaste områdesanalys.

"Den stora omställningen som digitaliseringen innebär för det svenska samhället gör att bristen på kompetens just nu är den största bromsklossen. IT-branschen saknar många medarbetare i sina egna led. Om Sverige ska behålla sin framskjutna ställning som innovativ nation tror jag att det är viktigt att branschorganisationer kraftfullt lyfter kompetensförsörjningsfrågan."

– Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft samt ordförande i IT&Kompetensrådet

Smart karriärval med stora jobbmöjligheter

Programmerare och utvecklare har fått en allt mer samhällspåverkande roll. Enligt Swedsofts rapport Den programmeringsbara ekonomin använder nästan alla svenska företag i någon utsträckning mjukvarubaserade produkter eller tjänster, vilket bidrar till att andelen företag som efterfrågar personer med kompetens inom mjukvaruutveckling ökar.

"Det är en marknad med stor efterfrågan! Ingen verksamhet i dagens samhälle kommer någonstans med sina expansionsplaner utan att en systemutvecklare på något sätt blandas in."

– Stephan Kaas Johansen, ledningsgruppsmedlem och utbildare på Teknikhögskolan

"Det ser ljust ut för programmerare och systemutvecklare. De får jobb efter examen och i jämförelse med många andra utbildningar är det ovanligt många av de examinerade som får jobb som i hög grad överensstämmer med det man utbildat sig till."

– Jessica Sjönell, analytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan

Så blir du programmerare och utvecklare

Teknikhögskolan är en auktoriserad yrkeshögskola som erbjuder flera yrkeshögskoleutbildningar inom programmering, bland annat .NET-utvecklare, Pythonutvecklare inom AI och Fullstackutvecklare med inriktning JavaScript. Utbildningar som är skapade tillsammans med branschföretag för att matcha deras kompetensbehov. I många år har siffran för personer som fått jobb inom ett halvår efter examen från en yrkeshögskoleutbildning varit över 90%. Det är ett styrkebesked för utbildningsformen, men även ett bevis på att YH-utbildningar är effektiva och framgångsrika för personer som vill karriärväxla eller vidareutbilda sig.

"Vi letar kontinuerligt med ljus och lykta efter duktiga programmerare. Vi använder med fördel yrkeshögskolan som rekryteringsbas."

– Tord Johnson, CTO, MTEK Industry AB

Att gå en IT-utbildning är ett av de bästa besluten jag tagit i mitt liv. Jag fick ett fantastiskt jobb genom min praktikplats direkt efter examen, så det hade inte kunnat gå bättre för min del.

– Lena Stridsberg, tidigare studerande till Javautvecklare

Liknande artiklar

Programmerare och systemutvecklare formar morgondagens verksamheter
29 januari, 2020 Intervju

Programmerare och systemutvecklare formar morgondagens verksamheter

Stephan är utbildad civilingenjör och .NET...

Plugga till Java-utvecklare, ett av de bästa besluten i livet
14 mars, 2019 Intervju

Plugga till Java-utvecklare, ett av de bästa besluten i livet

Lena tog examen år 2017 och kort därefter fick hon ett jobberbjudande från företaget...

Från studier i naturmedicin till backendutvecklare och molnarkitekt
5 mars, 2019 Intervju

Från studier i naturmedicin till backendutvecklare och molnarkitekt

Iris tog steget mot en ny karriär inom programmering. Idag har hon eget företag och arbetar...