Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Karriärresa med distansutbildning inom logistik

Intervju - 02/15/2019

Tänk dig att gå från lastbilschaufför till logistikchef eller att stärkas och utvecklas som människa på bara två år!

Teknikhögskolans yrkeshögskoleutbildning Transportledare Grön Logistik startade för första gången i mars 2017. Nu, nästan två år senare, har den första klassen från distansutbildningen tagit examen och är redo för ett nytt yrkeskapitel. Distansutbildningen, som har några platsträffar på Teknikhögskolan i Uddevalla under studietiden, har möjliggjort karriärväxling för personer över hela landet, men har samtidigt krävt stort engagemang från de studerande, speciellt med tanke på att många valt att kombinera studierna med arbete.

– Att studera på distans säger lite om vem man är som person, eftersom det krävs disciplin, engagemang och struktur för att lyckas, säger en nyexaminerad studerande.

Personlig och hållbar utveckling

Catrin Kilén är 38 år och kommer från Göteborg. Hon är en av de studerande som genomgått en spännande utvecklingsresa, inte bara arbetsmässigt utan även personligen. Efter 15 år på samma företag kände hon att det var dags att ta nästa steg i sin karriär och förändra vardagen. Hennes logistikintresse gjorde att valet av yrkeshögskola och utbildning kändes naturligt. Något som lockade Catrin att läsa just Transportledare Grön Logistik på Teknikhögskolan var hållbarhetsperspektivet – den gröna logistiken – och hur man kunde tänka för att transportera så miljövänligt som möjligt. Att det är en distansutbildning med möjlighet att även sitta med på plats i realtid var en faktor som hon också uppskattat mycket.

– Jag har upptäckt att lyssna på utbildaren i realtid och sedan kunna kolla på inspelningarna igen har varit det bästa sättet att lära mig.

För Catrin har utbildningen inte bara varit en kunskapsresa inom logistik, utan även en resa i att våga utmana sig själv och testa nya saker som inte alltid känns helt bekväma. Att hålla i presentationer och vara delaktig i utbildningens ledningsgrupp som studeranderepresentant har både förändrat och stärkt henne som person.

Transportledare Grön Logistik har inte bara gett mig ny kunskap och ett nytt jobb, utan även gjort mig modigare och starkare som person.

Från lastbilschaufför till logistikchef

Andreas Lövgren är 30 år och en av de studerande som verkligen lyckats på kort tid. Att logistikutbildningen läses på distans möjliggjorde studierna och vidareutvecklingen för honom, som är bosatt i Luleå. I sin tidiga karriär arbetade han som lastbilschaufför, men i och med branschens förändring växte intresset för att vara med och påverka transporterna på närmare håll.

Redan under sin första tid på distansutbildningen blev han erbjuden sommarjobb som driftplanerare, som sedan övergick i en tillsvidareanställning som fartygsagent redan innan LIA-perioden (praktiken) startade! Idag arbetar han som logistikchef på ShoreLink AB Nord, vilket säger mycket om Andreas kompetens och drivkraft, men också om YH som utbildningsform – som gör det möjligt att karriärväxla, och växa, på kort tid.

Jobberbjudande innan examen

Johan Murén är 24 år och bor i Karlstad. Han har hunnit med att arbeta inom en rad olika yrken, men senast kommer han från en roll som snickare. Eftersom han tidigare arbetat inom både lager och transport, blev han intresserad av att ta steget och utbilda sig inom hållbar logistik med tanke på den stora utvecklingen som sker i dagens logistik.

Idag arbetar han som transportkoordinator på Stora Enso, ett jobb han blev erbjuden redan innan examen, där han ansvarar för leveransplanering med fokus på bland annat ekonomi och miljö.

Det bästa med att arbeta med logistik är att dagarna inte blir enformiga. Den ena dagen är inte lik den andra.

Vill du också ta nästa steg i din karriär? Transportledare Grön Logistik startar till våren 2020 och ansökan öppnar i augusti 2019.