Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Jobbet bakom en YH-ansökan

Tips och inspiration - 01/22/2019

Behovet på arbetsmarknaden styr utbudet av YH-utbildning

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? För att få starta en specifik YH-utbildning behöver det finnas ett uttalat behov på arbetsmarknaden och hos företag av just den kompetensen.

Vi på Teknikhögskolan samarbetar med de aktuella branscherna med att planera och arbeta fram YH-utbildningar som matchar det behov som finns på arbetsmarknaden, både på kort och längre sikt.

Vi tar fram utbildningar tillsammans med företagen, till företagen i linje med deras framtida kompetensbehov.

– Feven Tesfai, affärsområdesansvarig på Teknikhögskolan.

YH-ansökningar skickas in till myndigheten för beviljande

När yrkeshögskoleutbildningen är genomarbetad skickar vi in den i form av en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som antingen beviljar eller inte beviljar en start för utbildningen. Det närmaste beskedet om vilka YH-utbildningar vi får starta, igen eller för första gången, kommer från MYH den 29 januari.

Stort utbud hos yrkeshögskolan

Eftersom YH-utbildningar existerar utifrån arbetsmarknadens ständiga behov inom flera yrkesområden erbjuder yrkeshögskolan ofta ett stort utbud inom flera olika områden.

Teknikhögskolan erbjuder YH-utbildningar inom IT, teknik, bygg, anläggning, logistik och ledarskap.

– Eftersom våra studerande läser sin utbildning i nära samarbete med näringslivet har detta resulterat i att 9 av 10 får jobb efter examen, vilket vi ser som en enorm framgångsfaktor, då det är just detta som är vårt uppdrag, säger Helena Matthews, affärsutvecklingschef på Plushögskolan AB (som Teknikhögskolan är en del av).

YH-utbudet kan variera

Utbudet av YH-utbildningar kan variera med åren och är beroende av studieort. MYH beviljar oftast flera starter för en och samma utbildning för något år framåt, vilket innebär att i vissa fall kan vi veta i förhand om vi kommer att starta våra utbildningar igen. Detta brukar vi kalla för garanterad start.

I andra fall vet vi inte, då vi ansökt om att få starta utbildningen igen och väntar på besked om eventuellt beviljande från MYH. Då kallar vi det för planerad start.

”YH-kretslopp”

Många av studerande återkommer dessutom till oss i olika former efter deras examen, likt ett kretslopp inom YH. Bland annat har vi studerande som bygger på sin kunskap genom enstaka kurser och företagsutbildningar eller så engagerar de sig i våra ledningsgrupper. Här kan du läsa mer om vad en ledningsgrupp är.

– De företag som väljer att sitta i ledningsgrupp är med från att YH-utbildningen tas fram till examen. De ser det som en ”win win-situation” för att säkra sin framtida kompetensförsörjning, säger Feven Tesfai.

Att våra studerande återvänder till oss och att 83 % rekommenderar oss till andra är ett tydligt kvitto på att det vi gör är bra och håller hög kvalitet.

Engagemang och samarbete med branschen

På Plushögskolan AB (som Teknikhögskolan är en del av) har vi bedrivit yrkeshögskoleutbildning sedan 1996. Vi är dessutom medlemmar i Yrkeshögskoleförbundet, YHF och Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, YhSl där vi lobbar för yrkeshögskolans framtid.

Vi har ett stort nätverk där vi har ett löpande samarbete med näringslivet och förutom att ta fram utbildningar tillsammans anordnar vi bland annat branschdagar och olika typer av kompetensutvecklingstillfällen.

Välkommen till Teknikhögskolan – vi skapar framtidens innovatörer och samhällsbyggare!

Publicerad: 2019-01-22