Jobbet bakom en YH-ansökan

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? Det behöver finnas ett uttalat behov på arbetsmarknaden och hos företag av just den kompetensen. Vi på Teknikhögskolan samarbetar med de aktuella branscherna med att planera och arbeta fram YH-utbildningar som matchar det behov som finns på arbetsmarknaden, både på kort och längre sikt.

Utbudet av YH-utbildningar kan variera, beviljas av myndighet

När yrkeshögskoleutbildningen är genomarbetad skickar vi in den i form av en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är sedan MYH som antingen beviljar eller inte beviljar en start för utbildningen. Eftersom YH-utbildningar existerar utifrån arbetsmarknadens ständiga behov inom flera yrkesområden erbjuder yrkeshögskolan ofta ett stort utbud inom flera olika områden. Teknikhögskolan utbildar inom IT, teknik, bygg och anläggning, logistik, el och energi samt ledarskap.

Vi tar fram utbildningar tillsammans med företagen till företagen, i linje med deras framtida kompetensbehov.

Utbudet av YH-utbildningar kan variera med åren och är beroende av studieort. MYH beviljar oftast flera starter för en och samma utbildning i något år framåt, vilket innebär att i vissa fall kan vi veta i förhand om vi kommer att starta våra utbildningar igen. I andra fall vet vi inte då vi ansökt om att få starta utbildningen igen och väntar på besked om eventuellt beviljande från MYH.

Engagemang och samarbete med branschen

Många av studerande återkommer dessutom till oss i olika former efter deras examen, likt ett kretslopp inom YH. Vi har studerande som bygger på sin kunskap genom kurser och företagsutbildningar eller så engagerar de sig i våra ledningsgrupper. Företagen som väljer att sitta i ledningsgrupp är med från att YH-utbildningen tas fram till examen. De ser det som en ”win win-situation” för att säkra sin framtida kompetensförsörjning.

– Eftersom våra studerande läser sin utbildning i nära samarbete med näringslivet har detta resulterat i att 9 av 10 får jobb efter examen, vilket vi ser som en enorm framgångsfaktor, då det är just detta som är vårt uppdrag, säger Helena Matthews, verksamhetschef på Teknikhögskolan.

Inom Plushögskolan AB, bolaget som Teknikhögskolan är en del av, har vi bedrivit yrkeshögskoleutbildning sedan 1996. Vi är dessutom medlemmar i Yrkeshögskoleförbundet, YHF och Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, YhSl där vi lobbar för yrkeshögskolans framtid. Vi har ett stort nätverk där vi har ett löpande samarbete med näringslivet och förutom att ta fram utbildningar tillsammans anordnar vi bland annat branschdagar och olika typer av kompetensutvecklingstillfällen.

Liknande artiklar

Stor tillväxt i IT-branschen gynnar datacentertekniker
27 maj, 2021 Intervju

Stor tillväxt i IT-branschen gynnar datacentertekniker

Den kraftiga tillväxten av datacenter har skapat ett stort behov av utbildade tekniker...

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer
16 april, 2021 Intervju

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

Teodolitens VD, Anders Öryd, berättar om branschens behov av mätningsingenjörer med järnvägskompetens.

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...