Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Från frisör till produktionsledare inom bygg och anläggning

Intervju - 07/19/2019

Horiye som studerar till produktionsledare inom bygg och anläggning

Horiye Nyhlén flyttade till Sverige från Bulgarien som tioåring. Nu, nästan 30 år senare, är hon på väg mot en karriär som produktionsledare inom bygg- och anläggningsbranschen och hon har precis avslutat sitt första år på utbildningen. Så till våren 2020 är det dags att ta examen!

Vad har du för tidigare erfarenheter?

– Jag har arbetat som frisör och drivit eget företag inom frisörbranschen i 15 år. Sedan har jag även arbetat som platschef på World Class, som driver gym. Jag har då varit ansvarig för två gymanläggningar och suttit med i ledningsgruppen för World Class.

Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till produktionsledare?

– Jag ser likheterna med mina tidigare erfarenheter som ledare. Själva rollen i sig som ledare intresserar mig. Jag har växt upp med en pappa som är byggingenjör, så jag har fått med mig en del hemifrån.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Att man har praktik parallellt med kurserna som man läser anser jag. Jag är praktiskt lagd, så det är en bra kombination mellan teorin och praktiken. Att kunna omvandla teorin man läser till praktiken man utför. Sedan vill jag lyfta att det är bra utbildare som är specialiserade inom områdena de undervisar i.

Vad är det bästa med att jobba inom bygg och anläggning?

– Att man får jobba mycket med projekt. Att starta ett projekt, sedan genomföra och avsluta projektet, för att sedan starta ett nytt. Att det är en väldigt ombytlig arbetsplats.

Hur upplever du klimatet i branschen?

– Det är klart att det är mansdominerat och det var ingen nyhet för mig, men branschen är mottaglig och efterfrågar kvinnor i alla led, både på tjänstemannasidan och inom produktion. Sedan är det också beroende på hur ledningen för företagen arbetar med dessa frågor.

Utifrån din erfarenhet, hur är det att jobba som produktionsledare?

– Det är en stor roll. Att leda resurser till ett gemensamt mål, både praktiskt och psykosocialt. Att det är ett bra samspel på arbetsplatsen, det tycker jag om att arbeta med! Det är väldigt varierande arbetsuppgifter. Man är både ute på byggena och sitter framför en datorskärm. Det är praktiska moment samtidigt som man ska finnas till som en samlad resurs.

Vem passar yrket som produktionsledare för?

– En person som är mån om andra människors arbetstillvaro. Att förstå vad rollen går ut på, och att se till att de andra man arbetar tillsammans med har det bra, och att de har vad som behövs för att på bästa sätt utföra sitt arbete.

Har du något tips till de som vill läsa en liknande utbildning?

– Du bör ha en stor ödmjukhet för branschen och den gedigna kunskap som finns. Det är där man kan lära sig yrket.