Därför är energibranschen rätt val för dig som söker ett framtidsyrke

Bilden som målats upp de senaste åren, och som har lyfts fram under denna vår i media är tydlig – det saknas tillräckligt med folk i energi- och elkraftsbranschen. Och nya tjänster behöver både utvecklas och rekryteras till, idag och flera år framåt.

Bristen på rätt kompetens inom energibranschen är stor samtidigt som en ordentlig utveckling och förstärkning av svenskt elnät är nödvändig. Företagen söker med ljus och lykta efter kompetent personal som kan ta sig an utmaningen på flera håll. Därför är det smart att ta steget mot några av framtidens mest efterfrågade yrken redan idag, så att du kan hjälpa energibranschen till nästa nivå imorgon.

Det finns flera anledningar till att både efterfrågan och bristen har ökat, och genom att utbilda personer till nyckelroller i branschen så som distributionselektriker, elkraftsberedare och elkraftsingenjörer kan man råda bot på det som hotar Sveriges elnät redan nu. Det handlar om att möta upp med resurser som motsvarar behovet av el som uppstår av den utvecklingstakt vi idag ser i industrin, tjänstesektorn och hemmet. Det innebär också att dessa utbildade personer har väldigt goda chanser till jobb direkt efter examen.

Elstolpe

Det gäller att inte tappa försprånget

Sverige har länge legat i framkant vad gäller ny teknik i elkraftssystemet. Vi både använder och utvecklar ny teknik, så som smarta elmätare. En av de största anledningarna till att vi historiskt sett varit världsledande inom området är vår unika situation. Vi har ett väl utbyggt överföringsledningsnät i söder och kan utvinna energi ur vattenkraft i norra delarna av landet. Men, utvecklingen saktar ned av många anledningar. Personer med rätt kompetens saknas samtidigt som industrin blir mer elintensiv och efterfrågan på bostäder och elbilar ökar. Så pass mycket att det snart kommer att påverka Sveriges tillväxt och ekonomi.

Risk för elbrist redan nästa år

Och problemet är som störst i södra delarna i Sverige. Nyhetsredaktioner och branschföretag så som Energiföretagen skriver om utmaningen med Sveriges elnät och bett regeringen om ett krafttag i frågan. Eftersom efterfrågan ökar och personalbristen snarare växer just nu riskerar vi att få brist på el under vissa tider. I SvD Näringsliv skriver reporter Tomas Augustsson att det kan bli läge för vissa hushåll och industrier att stänga av viss el. Om det blir riktigt ansträngt kan det ske redan under de närmaste vinterhalvåren.

Utmaningen handlar inte enbart om att elförbrukningen har ökat så att det kan leda till brist på el, även elnäten behöver byggas ut men det kommer inte räcka. Johan Mörnstam, VD på E.ON., sätter fingret på vad som behöver förändras för att det ska ge en riktig effekt. "Det krävs också en omställning i samhället där elen produceras närmare konsumenterna, lagras när det finns ett överskott, och att förbrukningen sprids ut jämnare över dygnet."

Eltillgången är viktig för klimatsatsningar

Hållbarhet och miljö är oerhört viktiga ämnen för samhällets framtid, därför har också flera av Teknikhögskolans utbildningar en hållbarhetsinriktning. Tillgången på el är i sin tur avgörande för klimatsatsningar och flera samhällsfunktioner. I Sverige satsas det på att ställa om till ett hållbart samhälle, bland annat byggs järnvägar ut och kollektivtrafiken får tätare avgångar, framför allt i de större städerna. Tillgången på el behöver därför vara säker och stabil, skriver Louise Eklund och Tina Acketoft, representanter för Liberalerna, i Sydsvenskan.

Teknikhögskolan hoppas råda bot

I och med att elnätet behöver underhåll och utbyggnad behöver branschen mer personal som besitter rätt kompetens. Här har Teknikhögskolan arbetat tätt med branschen för att ta fram yrkeshögskoleutbildningar där de studerande kan gå ut i efterfrågade jobb direkt efter examen. Samarbetet har resulterat i två unika utbildningar som startar för första gången till hösten 2019. Dessutom finns en, sedan tidigare, väletablerad elkraftsingenjörsutbildning i Västerås som genom åren har utbildat ett hundratal personer till branschen. Utbildningarna är anpassade för att leda till kompetensen som krävs för att snabbt rädda Sveriges elförsörjning.

Flera utbildningsvägar in i energibranschen

Teknikhögskolan arbetade fram Distributionselektriker och Elkraftsberedare för att matcha kompetensbehovet, som på sikt ska stärka Skånes energibransch där behovet är allra störst. Utbildningarna är korta och leder till kompetens som behövs för att kunna bidra till en ljusare framtid för branschen. Elkraftsingenjör är utformad för att ge så mycket praktisk erfarenhet som möjligt under två år, vilket är meriterande inom branschen. Då ligger du redan steget före de som enbart har elkraft i teorin.

Referensartiklar
"Skåne drabbas av trängseln i elnätet", Sydsvenskan 2019-05-14
"Professorn: Så hotar kapacitetsbristen i elnätet Sveriges ekonomi", Sydsvenskan 2019-04-19
"Skåne står inför en hotande elkris. Regeringen måste prioritera södra Sverige i de nationella energiplanerna", Sydsvenskan 2019-02-01
"Varningen: Bygg ut näten – annars kan elen strypas", SvD Näringsliv 2019-01-21

Liknande artiklar

Yrkesverksamma kompetensutvecklas inom digital transformation
28 april, 2022 Intervju

Yrkesverksamma kompetensutvecklas inom digital transformation

Jasmin och Juan satsar på upskill/reskill och kompetens...

Javautvecklare i Lund byter namn
6 april, 2022 Nyhet

Javautvecklare i Lund byter namn

...till Fullstackutvecklare inriktning JavaScript! Varför? Det nya namnet speglar yrkesrollen bättre!

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2021 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är yrkeshögskolan och varför ska man plugga en YH-utbildning? Här listar vi 5 anledningar!