Därför är energibranschen rätt val för dig som söker ett framtidsyrke

Bilden som målats upp de senaste åren, och som har lyfts fram under denna vår i media är tydlig – det saknas tillräckligt med folk i energi- och elkraftsbranschen. Och nya tjänster behöver både utvecklas och rekryteras till, idag och flera år framåt.

Bristen på rätt kompetens inom energibranschen är stor samtidigt som en ordentlig utveckling och förstärkning av svenskt elnät är nödvändig. Företagen söker med ljus och lykta efter kompetent personal som kan ta sig an utmaningen på flera håll. Därför är det smart att ta steget mot några av framtidens mest efterfrågade yrken redan idag, så att du kan hjälpa energibranschen till nästa nivå imorgon.

Det finns flera anledningar till att både efterfrågan och bristen har ökat, och genom att utbilda personer till nyckelroller i branschen så som distributionselektriker, elkraftsberedare och elkraftsingenjörer kan man råda bot på det som hotar Sveriges elnät redan nu. Det handlar om att möta upp med resurser som motsvarar behovet av el som uppstår av den utvecklingstakt vi idag ser i industrin, tjänstesektorn och hemmet. Det innebär också att dessa utbildade personer har väldigt goda chanser till jobb direkt efter examen.

Det gäller att inte tappa försprånget

Sverige har länge legat i framkant vad gäller ny teknik i elkraftssystemet, då vi både använder och utvecklar ny teknik, som smarta elmätare. En av anledningarna till att vi historiskt sett har varit världsledande inom området är vår unika situation, att vi både kan utvinna energi ur vattenkraft i norra delarna av landet och att vi har ett väl utbyggt nät av överföringsledningar i de södra delarna.

Men på grund av den ökande efterfrågan av fler bostäder, elbilar och elintensiv industri och avsaknaden i antal personer med rätt kompetens, så saktar utvecklingen ned. Så pass mycket att det snart kommer att påverka Sveriges tillväxt och ekonomi.

Risk för elbrist redan nästa år

Och problemet är som störst i södra delarna i Sverige. Flera branschföretag, så som Energiföretagen och olika nyhetsredaktioner skriver om utmaningen med Sveriges elnät och har vänt sig till regeringen för att be om ett krafttag i frågan. Eftersom efterfrågan ökar och personalbristen snarare växer än minskar just nu, riskerar vi att få brist på el under vissa tider. I ett reportage i SvD Näringsliv skriver reporter Tomas Augustsson att det kan bli läge för vissa hushåll och industrier att stänga av viss el, om det blir riktigt ansträngt kan det ske redan under de närmaste vinterhalvåren.

Utmaningen handlar inte enbart om att elförbrukningen har ökat så att det kan leda till brist på el, utan Johan Mörnstam, vd på E.ON. sätter fingret på vad som behöver förändras för att det ska ge en riktig effekt. Elnäten behöver byggas ut, men bara det kommer inte att räcka. "Det krävs också en omställning i samhället där elen produceras närmare konsumenterna, lagras när det finns ett överskott, och att förbrukningen sprids ut jämnare över dygnet", skriver Sydsvenskan.

Eltillgången är viktig för klimatsatsningar

Hållbarhet och miljö är oerhört viktiga ämnen för samhällets framtid och därför har också flera av Teknikhögskolans utbildningar en hållbarhetsinriktning, och tillgången på el är i sin tur avgörande för klimatsatsningar och flera samhällsfunktioner.

Sverige satsar mycket på att ställa om till ett hållbart samhälle, bland annat genom att järnvägar byggs ut och kollektivtrafiken får tätare avgångar, framför allt i de lite större städerna. Tillgången på el behöver därför vara säker och stabil, skriver Louise Eklund och Tina Acketoft, representanter för Liberalerna, i Sydsvenskan.

Teknikhögskolan hoppas råda bot

I och med att elnätet behöver underhållas och byggas ut behöver branschen mer personal som besitter rätt kompetens. Här har Teknikhögskolan arbetat tätt med branschen för att ta fram yrkeshögskoleutbildningar där de studerande kan gå ut i efterfrågade jobb direkt efter examen. Samarbetet har resulterat i två unika utbildningar som startar för första gången till hösten 2019. Dessutom finns en, sedan tidigare, väletablerad elkraftsingenjörsutbildning i Västerås som genom åren har utbildat ett hundratal personer till branschen. Utbildningarna är anpassade så att de studerande på kort tid får den kompetens som krävs för att rädda Sveriges elförsörjning.

Flera utbildningsvägar in i energibranschen

Distributionselektriker och Elkraftsberedare är utbildningarna som arbetades fram för att matcha det behovet som finns och som på sikt ska stärka Skånes energibransch, eftersom behovet är allra störst där. Båda utbildningarna är enbart cirka 1 år och ger den kunskap som behövs för att kunna bidra till en ljusare framtid för branschen.

Elkraftsingenjör är utformad så att du ska få mycket praktisk erfarenhet under utbildningens två år, som är meriterande för ett jobb inom branschen. Då ligger du redan steget före de som enbart har elkraft i teorin.

Referensartiklar

Sydsvenskan, 2019-05-14; "Skåne drabbas av trängseln i elnätet" (numera borttagen artikel)
Sydsvenskan, 2019-04-19; "Professorn: Så hotar kapacitetsbristen i elnätet Sveriges ekonomi" (numera borttagen artikel)
Sydsvenskan, 2019-02-01; "Skåne står inför en hotande elkris. Regeringen måste prioritera södra Sverige i de nationella energiplanerna."
SvD Näringsliv, 2019-01-21; "Varningen: Bygg ut näten – annars kan elen strypas"

Javautvecklare i Lund byter namn
6 april, 2022 Nyhet

Javautvecklare i Lund byter namn

...till Fullstackutvecklare inriktning Java Script! Varför? Det nya namnet speglar yrkes...

Ansökan öppen för höstterminen 2022
1 februari, 2022 Nyhet

Ansökan öppen för höstterminen 2022

Välj mellan över 30 utbildningsstarter till hösten. Ansökan är öppen mellan 1 februari o...

Praktikanter på LIA under våren 2022
16 december, 2021 Nyhet

Praktikanter på LIA under våren 2022

Varje termin har vi flera klasser som går ut på LIA-praktik! Här är perioderna för våren 2022.