Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Byggutbildning följer projekt med PEAB under två år

Intervju - 11/08/2018

Teknikhögskolan samverkar med näringslivet

Vi på Teknikhögskolan samarbetar med en rad branschföretag för att säkerställa att våra yrkeshögskoleutbildningar håller hög kvalitet samt motsvarar arbetslivets krav och behov. Denna samverkan gynnar våra studerande på flera sätt, bland annat erbjuder många av våra samarbetspartners LIA-platser (praktikplatser) och/eller anställning efter examen.

Dessa samarbetspartners kan engagera sig i våra utbildningars ledningsgrupper, som består av representanter från olika företag, studerande och ansvariga från Teknikhögskolan samt skolväsendet. Varje YH-utbildning har en ledningsgrupp kopplad till sig och de har ett mycket viktigt uppdrag med att utveckla utbildningen och säkerställa att den är relevant och anpassad för yrkesrollen.

Ett långt och gynnsamt samarbete

Magnus Wedholm, Arbetschef på PEAB i Bohuslän, är en av näringslivets representanter som har varit engagerad i ledningsgruppen för Bygg- och anläggningsledare i flera år – från första gången vi startade utbildningen i Uddevalla.

Förutom att kvalitetssäkra utbildningen, erbjuder PEAB LIA-platser till våra studerande och flertalet har fått erbjudande om anställning efter examen. Dessutom har deras egen personal vidareutbildats och kompetensutvecklats genom att läsa yrkeshögskoleutbildningen Bygg- och anläggningsledare.

Flertalet platsbesök hos om- och tillbyggnadsprojekt av ett köpcentrum

För några veckor sedan var Magnus och presenterade ett mycket spännande projekt för den nya klassen som startade i augusti i år – ett stort om- och tillbyggnadsprojekt av köpcentrumet Torp. Detta projekt kommer att fortlöpa under hela utbildningen och beräknas vara klart till sommaren 2020. PEAB erbjuder därför våra studerande att följa projekts utveckling med platsbesök i varje kurs.

Dessa platsbesök kommer att vara kopplade till den specifika kursen de studerande läser, vilket innebär att de studerande kommer att få följa med och ställa frågor om projektet som kan kopplas till den aktuella kursen på utbildningen.

Utifrån den kurs de studerande läser så kommer de att få vara med och se hur PEAB hanterar dessa moment i projektet. Det kan handla om allt ifrån säkerhetsrisker och konstruktion till kalkylering och tidsplanering, säger Magnus Wedholm, Arbetschef på PEAB i Bohuslän.

Detta är ett unikt tillfälle, då det inte är alltför vanligt med den här omfattningen och storleken på byggprojekt i Uddevalla. Det är även ett, av flera, exempel på den fina samverkan som råder i regionen mellan Teknikhögskolan och arbetslivet.

Förebild:

Förebild på hur köpcentrumet i Uddevalla såg ut

Visuell framställning av hur det kommer att se ut:

Publicerad: 2018-11-08