Byggutbildning följer projekt med Peab under två år

Teknikhögskolans nya byggledarklass i Uddevalla får en unik chans att ta del av ett växande projekt tillsammans med Peab. Under utbildningens två år kommer de att få göra platsbesök på om- och tillbyggnadsprojektet av Torps köpcentrum.

Platsbesök på om- och tillbyggnadsprojekt av ett köpcentrum

För några veckor sedan presenterade Magnus Wedholm, arbetsledare på Peab i Bohuslän, ett mycket spännande projekt för den nya klassen som startade i augusti – ett stort om- och tillbyggnadsprojekt av köpcentrumet Torp. Detta projekt kommer att fortlöpa under hela utbildningen och beräknas vara klart till sommaren 2020. Peab erbjuder därför våra studerande att följa projekts utveckling med platsbesök i varje kurs. Dessa platsbesök kommer att vara kopplade till den specifika kursen de studerande läser, vilket innebär att de studerande kommer att få följa med och ställa frågor om projektet som kan kopplas till den aktuella kursen på utbildningen.

Detta är ett unikt tillfälle, då det inte är alltför vanligt med den här omfattningen och storleken på byggprojekt i Uddevalla. Det är även ett av flera exempel på den fina samverkan som råder i regionen mellan Teknikhögskolan och arbetslivet.

Utifrån kursen de studerande läser kommer de att få vara med och se hur Peab hanterar dessa moment i projektet. Det kan handla om allt ifrån säkerhetsrisker och konstruktion till kalkylering och tidsplanering.

– Magnus Wedholm, arbetschef Peab Bohuslän

Långt gynnsamt samarbete med näringslivet

Teknikhögskolan samarbetar med en rad branschföretag för att säkerställa hög kvalitet i våra yrkeshögskoleutbildningar. Dessa samarbetspartners kan engagera sig i våra utbildningars ledningsgrupper som bland annat består av representanter från olika företag och studerande. Varje YH-utbildning har en ledningsgrupp med ett mycket viktigt uppdrag att utveckla och säkerställa att utbildningen är relevant och anpassad för yrkesrollen. Denna samverkan gynnar våra studerande som får kompetens branschen efterfrågar. Dessutom erbjuder många av våra samarbetspartners praktikplatser och anställning efter examen.

Magnus Wedholm är en av näringslivets representanter i ledningsgruppen. Han har varit engagerad i utbildningen Bygg- och anläggningsledare under flera år, från första gången vi startade utbildningen i Uddevalla.

– Förutom att kvalitetssäkra utbildningen erbjuder Peab LIA-platser och flertalet har fått erbjudande om anställning efter examen. Dessutom har vår egen personal vidareutbildats och kompetensutvecklats genom att läsa yrkeshögskoleutbildningen.

"Förebild" av köpcentrumet Torp

Bild på Torp Köpcentrum innan om- och tillbyggnadsprojektet och video på hur det kommer att se ut efteråt

Liknande artiklar

Fördomar om YH-utbildning
12 juli, 2022 Nyhet

Fördomar om YH-utbildning

Vi bemöter 10 påståenden som är långt ifrån verkligheten kring YH i allmänhet och teknikutbildningar i synnerhet!

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare
5 juni, 2021 Nyhet

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare

Stipendier delas årligen ut till engagerade studerande av...

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...