Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg och anläggningsledare

Intervju, Nyhet - 06/05/2020

Examensfirandet för Bygg och anläggningsledarna blev lite annorlunda i år. Stående mingel där man kunde hålla avståndet ersatte den sedvanliga lunchen till bords. Ulf Zakrisson från Byggföretagen deltog sedan via Teams, för att dela ut två stipendier á 8000kr.

Stipendierna delas årligen ut till studenter som når upp till Byggföreningens kriterier, vilka är:

  • Ha visat stort intresse för utbildningen.
  • Ha haft hög närvaro.
  • Ha visat ett bra resultat.
  • Ha visat prov på gott kamratskap.
  • Ha representerat utbildningen och yrkeshögskolan föredömligt.

 

Bohus Norra Älvsborgs Byggförening har i flera år delat ut stipendier till byggledare på Teknikhögskolan i Uddevalla. De vill genom stipendierna uppmärksamma studerande som varit goda förebilder under studietiden. I år var det Jonas Lehtinen och Andreas Sälgvik som var de lyckliga studerande att ta emot stipendierna.

– Jag blev väldigt överraskad och stolt, dessa fina ord det stod på stipendiet, var det jag. Det var ju väldigt roligt att det fanns en fin summa med på stipendiet men det var än större att bli uppmärksammad på detta sätt när man har kämpat i 4 terminer, säger Jonas Lehtinen.

 

Utbildningen med 100% anställningsstatistik

Bygg och anläggningsledar- utbildningen ges på deltid, och är en av Teknikhögskolans utbildningar där 100% av alla som tar examen får jobb inom branschen. Det är stor efterfrågan på kompetenta byggledare, och studerande erbjuds ofta jobb redan under studietiden. Genom att Teknikhögskolan har ett nära samarbete med näringslivet erhåller de studerande viktiga yrkeskompetenser inför framtiden.

– Utbildningen har hjälp mig till att få en ny tjänst och en ny befattning som arbetsledare på Hansson & Söner Entreprenad AB. Alltså hela utbildningen och inte bara stipendiet. Jag känner att jag har fått bra förutsättningar till denna tjänst, säger Jonas Lehtinen.

-Ja utbildningen i sin helhet har gett mig en bredare bas med kompetens vilket redan nu har hjälpt mig i olika situationer, instämmer Andreas Sälgvik. Efter 10 år som snickare och avslutad utbildning har jag nu bytt tjänst till arbetsledare. Där kommer jag förhoppningsvis fortsätta att växa inom min roll.

 

Med jobb ordnat kan Jonas och Andreas lägga pengarna från stipendiet på att unna sig lite, efter två års studerande. Jonas ska unna sig en fin klocka, och Andreas ska byta kök där hemma för pengarna.

 

Läs mer om utbildningen Bygg och anläggningsledare här!