Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Är byggbranschen något för mig?

Tips och inspiration - 04/29/2019

Nyheten är uppdaterad 2020-02-27

Kvinnliga studerande till mätningsingenjör

En värld av möjligheter för dig som är nyfiken på ett jobb i byggbranschen

Om du googlar på ”jobb bygg” så får du cirka 27 400 000 träffar direkt. Bara av resultaten att döma kan du redan där se att det finns ett stort behov av arbetskraft inom bygg- och anläggningssektorn. Toppresultaten på Google vittnar om att många rekryteringsföretag har annonser med tusentals lediga jobb landet över som riktar sig mot just ett arbete inom bygg och anläggning.

Arbetsförmedlingen presenterade sin årliga rapport ”Var finns jobben?” i februari 2019 och bekräftar där, efter intervjuer med över 14 000 arbetsgivare, att arbetsmarknaden har ett fortsatt behov av yrken inom bygg och anläggning, vilket innebär att framtiden ser ljus ut för dig som vill ta klivet in i branschen.

YH-utbildning styrker det rådande behovet

Att en yrkeshögskoleutbildning får starta beror till stor del på vad branschföretag och arbetsmarknaden säger kring bristen på och behovet av utbildad personal, både nu och på sikt. Att en YH-utbildning får starta skulle man därför kunna se som ett kvitto på att den leder till efterfrågad kompetens. Här kan du läsa mer om hur yrkeshögskolan fungerar och vad som styr utbildningsutbudet.

Om YH-utbildning inom bygg och anläggning

En YH-utbildning är framtagen tillsammans med branschen för att du ska få den kunskap som krävs för att du ska kunna anta yrkesrollen direkt efter examen. Varje utbildning har dessutom en ledningsgrupp kopplad till sig med representanter från branschen som ständigt jobbar med att uppdatera utbildningen så att den följer branschens kompetenskrav. Här kan du läsa mer om vad en ledningsgrupp är och hur företagen är engagerade i en YH-utbildning.

Genom en yrkeshögskoleutbildning får du inte bara den teoretiska kunskap som krävs, utan även praktisk erfarenhet i form av LIA (lärande i arbete).

På Teknikhögskolan hittar du utbildningar inom bygg- och anläggningsområdet för dig som till exempel har pluggat bygglinjen på gymnasiet eller arbetat inom området ett tag och vill bygga på med spetskompetens eller för dig som vill sadla om och inte tidigare har verkat inom byggbranschen.

Hur du hittar rätt byggutbildning

Att läsa en yrkeshögskoleutbildning är ett bra alternativ för dig som vill ta klivet in i byggbranschen, oavsett om du har tidigare erfarenhet av branschen eller inte.

Fundera på vilken inriktning du skulle tycka vara rolig, vad intresserar dig mest inom området? Vill du jobba mycket med projektledning eller jobba mer hands on ute i verksamheten? Vilket utbildningsupplägg skulle passa dig och din livssituation bäst? Kanske fungerar en heltidsutbildning eller behöver du kunna kombinera dina studier med jobb eller familj?

Ett jobb inom byggbranschen behöver inte heller nödvändigtvis betyda att du står utomhus med ”hammare och spik”, många jobb handlar om att leda projekt och medarbetare framåt i en byggprocess och exempelvis ta fram ritningar samt planera för ekonomi och tid.

Teknikhögskolans utbildningar inom bygg och anläggning

Följande utbildningar startar till hösten 2020:

Kanske passar någon av dessa utbildningar dina framtidsdrömmar? Samtliga är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!