Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Antagningsbesked för ht-20 har släppts

Nyhet - 06/18/2020

Nu har antagningsbeskedet kommit!

Den stora dagen är här, den 18 juni och antagningsbeskeden har skickats ut till dig som har ansökt till någon av våra höststarter, före den 5 maj.
Logga in på ”mina sidor” i yh-antagning.se för att se ditt besked.

Vad ska jag tänka på om jag blivit antagen?

Om du har blivit erbjuden en plats på en utbildning behöver du tacka ja inom 3 dagar efter dagen antagningsbeskedet kom, för att behålla din plats till höststarten.

Om du inte vill behålla din plats är det givetvis bra om du tackar nej så snart som möjligt så att andra som står som reserv kan bli erbjudna platsen istället.

Vad händer om jag har sökt flera utbildningar?

Om du har sökt flera utbildningar där du har kommit in på den ena och står som reserv på den andra, kan du tacka ja/nej till platsen du har erbjudits, du bibehåller din reservplats på den andra. Men kom ihåg – Du behöver alltid göra ett val om du erbjuds plats vid fler än en utbildning, gå då in i YH-antagning och tacka nej till den som du inte avser att läsa.

Vad ska jag tänka på som reserv?

Om du står som reserv behöver du inte göra någonting – utan du får ett meddelande i yh-antagning.se om du blir antagen med din reservplats. Ett tips är att hålla koll på din mejl och logga in i systemet någon gång då och då under sommaren eftersom reservplatsen förflyttas om någon som fått ett antagningsbesked väljer att tacka nej eller inte svarar inom angiven tid.

Vad gäller för mig som gjort en sen anmälan?

När den ordinarie ansökningsperioden är över kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan och vi behandlar din sena anmälan i mån av plats på utbildningen.

Det kan alltså finnas en chans att bli antagen till en utbildning som är öppen för sen anmälan. Ett antagningsbesked för en sen anmälan kommer att kunna ske när antagna och reserver har lämnat sina besked, och utbildningen därefter har platser kvar. Därför kan det dröja en tid tills du som sen anmälan kan erbjudas en plats.

Alla sena anmälningar behandlas och behöriga antas i inkommande ordning.

Här kan du läsa mer om vad sen anmälan innebär.

Lycka till!