Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Allt du velat veta om Processoperatör livsmedel

FAQ - 07/26/2018

Du som läser det här, har troligtvis redan lusläst vår information om yrkeshögskoleutbildningen som du finner här, och nu vill du kanske djupdyka ytterligare i utbildningens upplägg, förutsättningar och framtidsutsikter. Processoperatör livsmedel är en helt ny YH-utbildning för oss i år, så det kommer att bli extra spännande att starta den i augusti.

Hur är utbildningen upplagd?

Denna YH-utbildning läses på distans från Stockholm. Detta innebär att egenstudier förekommer under majoriteten av studietiden, men under utbildningens år kommer det även att vara några obligatoriska fysiska träffar i Teknikhögskolans lokaler, i Stockholm (Liljeholmen). Det kommer att vara 4 träffar á 2-3 dagar per tillfälle. Under de veckor som man är ute på LIA (lärande i arbete) är det heltid på företaget som gäller.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

I utbildningen ingår en LIA-period som är förlagd under vårterminen på sammanlagt tio veckor.

Kostar det något att läsa hos er?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Vad kan jag jobba med efter examen?

Du kan arbeta inom livsmedelsindustrin, både inom en storskalig eller småskalig livsmedelsproduktion. Som processoperatör inom livsmedel arbetar du främst med övervakning och styrning av tillverkningsprocesser. Du arbetar med ett hållbart fokus, med avseende på både ekonomi, miljö och kvalitet. I rollen arbetar du med att säkra produkter som slutligen kommer till konsumenter. Du kan vara ansvarig för hela eller delar av livsmedelsproduktionen och arbeta inom exempelvis mejeriproduktion, chokladtillverkning eller bryggeriverksamhet. Du kan alltså arbeta med alla sorters livsmedel.

Några exempel på yrkesroller är:

  • Ansvarig för produktion av livsmedel
  • Kvalitetsansvarig livsmedelslina
  • Livsmedelsförädlare
  • Processoperatör livsmedel
  • Produktionsansvarig livsmedelslina
  • Produktionsledare livsmedel

Kan man jobba under studietiden?

Detta är en helfartsutbildning och den läses på distans, vilket innebär att tempot är högt och det krävs att du har god planeringsförmåga och disciplin. Vi rekommenderar därför att du inte jobbar alltför mycket vid sidan av studierna.

Går det att läsa utbildningen på plats?

Tyvärr inte. Under utbildningen kommer det att vara några obligatoriska fysiska träffar på plats i Stockholm, men utöver det läser man kurserna på distans. Du är självklart välkommen att sitta och studera i Teknikhögskolans lokaler ändå.

Hur ser framtidsutsikterna ut för ett yrke inom livsmedelsindustrin?

Framtidsutsikterna inom detta yrkesområde är mycket ljusa. YH-utbildningar tas fram och formas utefter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att möjligheterna till jobb efter examen är mycket goda.

Publicerad: 2018-07-26