Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

5 frågor till en produktionsledare bygg

Intervju - 04/11/2017

Bygg700x350

Hej, Robert! Vad gör en produktionsledare inom bygg?

– En produktionsledare i byggbranschen behöver kunna se hela processen, från materialbeställning till samordning av olika yrkesgrupper för att projekten och byggena kan slutföras inom utsatt tidsplan och inom budget. Det gäller också att hela tiden beställa rätt material som vid rätt tidpunkt levereras så att det varken blir materialspill eller tidsförluster.

Vad är det bästa med att jobba som produktionsledare?

– Variationen! Du vet inte alltid hur din dag kommer se ut, visserligen har vi en grundplan, men det händer ofta oförutsedda saker som gör att du utmanas till att hitta lösningar. Sen är det också en rolig utmaning att hela tiden delta i det sociala samspelet där jag får möta olika yrkesgrupper och samtidigt få de att samverka för att bygget ska flyta på bra. Varje projekt och bygge är unikt  och det gör att man även där får en rolig variation.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?

– Dagen börjar med kaffe på morgonmötet, då redogör vi för hela personalstyrkan hur dagen ser ut. Att ha koll på dagen gör att man kan ligga före lite i planeringen, så att man kan förutse problem men också kunna hitta på lösningar i tid. Att få allt att rulla på enligt tidsplan.

Vad har varit bäst med utbildningen?

– Helt klart LIA-perioden, utan den hade jag inte varit där jag är idag. Kursen Produktionsekonomi har också varit nyttig, för mig är det viktigt vid bland annat materialbeställningar att hålla ordning på decimalerna. Sen i min yrkesroll har kurserna Organisation och Ledarskap samt Projektstyrning varit givande, även för min personliga utveckling. Sen är Teknikhögskolan i Linköping en trevlig skola, både bra placerad, centralt i Linköping, men även för att den har en social, lyhörd och hjälpsam personal.

Varför ska man söka utbildningen Produktionsledare bygg?

– Känner man att man är en praktiker, som vill vidare inom branschen och vill jobba med sitt ledarskap och med människor samt i projekt, så är denna utbildning väldigt bra. Även om man inte har lång erfarenhet från branschen så kommer man snabbt in i det via LIA-perioden.


Är du intresserad av att läsa en liknande utbildning som Robert? Se Teknikhögskolans utbildningar här nedan.