Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

5 frågor till en logistiker

Intervju - 04/26/2017

Thomas läser distansutbildningen Green Logistics Management vid Teknikhögskolan i Örebro. Han beskriver arbetet som logistiker som dynamiskt och kreativt och tycker att utbildarna är mycket kunniga. Till en början var han tveksam till att plugga på distans, men han kom snabbt på andra tankar.

Vad gör en logistiker?

– Benämningen logistiker är väldigt bred. Inom tillverkningsindustrin kan man säga att en logistiker är en form av verksamhetsarkitekt. Ledningen tar beslut om vilken typ av produktion man ska inrikta sig på och logistikern ser till att det finns processer för att genomföra produktionen på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Logistikern följer sedan upp verksamheten kontinuerligt och initierar förbättringar i flödet.

Inom transportbranschen talar man mer om logistiktjänster. Då går logistikern in och ser över kundens behov och föreslår vissa logistiklösningar. Det kan röra sig om andra, tredje eller fjärdepartslogistik beroende på vilket kundbehov som finns. Därefter är logistikern med och anpassar processer och rutiner för hur uppdraget ska utföras samt övervakar utförandet och jobbar med ständiga förbättringar. Gemensamt för samtliga logistiker är att de får en mycket bra insyn i hur företaget de jobbar på fungerar.

Vad är det bästa med jobbet som logistiker?

– Att det är ett dynamiskt och kreativt yrke. Som logistiker är du med och påverkar verksamhetens utveckling i det bolag du jobbar. Du kan även jobba tvärfunktionellt med logistiker från andra bolag för att säkerställa kvalitén i den supply chain ditt bolag ingår i. Du jobbar med nya upplägg och ständiga förbättringar vilket utvecklar verksamheten och driver företaget framåt.

Vad tycker du har varit mest intressant under utbildningen?

– Att jag får tillgång till så mycket erfarenhet. Utbildningsledarna är konsulter med gedigen yrkesbakgrund och erfarenhet inom de ämnen de undervisar i. De är inte bara duktiga på teorin utan de kan även relatera till olika situationer men kan stöta på i arbetslivet. Deras erfarenhet sätter verkligen guldkant på utbildningen eftersom vi som elever får utbildning om hur det faktiskt fungerar i branschen samt vilka fallgropar vi kan undvika. Sen är gruppen som helhet fantastisk att jobba med. Det märks att det är vuxna, motiverade människor med stort intresse för det här ämnet som går denna utbildning.

Hur ser behovet ut i branschen?

– Det finns ett uttalat behov av den här typen av kompetens på marknaden. Både tillverkningsindustrin och transportbranschen har genomgått stålbad under de sista tio åren. Konkurrensen är stenhård men marknaden är stabil.

I effektiviseringens fotspår ser nu många företag ett allt större behov av att anpassa sin produktion och sina affärer mot ett mer hållbart perspektiv. Miljövänlig produktion och miljövänliga transporter börjar bli allt mer efterfrågade av dagens konsumenter. Näringslivet efterfrågar därför starkt den kompetens vi tillskansar oss under denna utbildning.

Hur tycker du att det har varit att läsa utbildningen på Teknikhögskolan?

– Det har varit enormt givande! Mina klasskamrater har varit väldigt motiverade och våra utbildare har varit väldigt kunniga. Detta har gjort att klassen som helhet hållit en väldigt hög nivå. Jag var till att börja med lite orolig hur det skulle fungera att plugga på distans, men det visade sig vara enklare än jag trodde. Skolan har visat stort engagemang i min personliga utveckling och jag känner att jag fått det stöd jag behövt under min utbildning.

Vid de tillfällen vi träffats fysiskt har det varit väldigt positivt och energigivande. Det förs en väldigt öppen dialog och alla får komma till tals. Vår utbildningsledare har verkligen lyckats få oss att känna oss välkomna! Att studera är något av det roligaste jag gjort! Om någon funderar på att vilja bli logistiker kan jag starkt rekommendera utbildningen Green Logistics Management på Teknikhögskolan.