Ett gynnsamt tillfälle för företag och studerande

Yrkeshögskoleutbildningar innehåller oftast praktik, eller LIA (lärande i arbete) som det heter inom yrkeshögskolan. Det långsiktiga målet med LIA-perioden är att förbereda den studerande för sin yrkesroll, men även för att öka förutsättningarna för en anställning efter avslutad utbildning samt att stödja företagen i deras framtida rekryteringsbehov.

För dig som företag innebär det att du har möjlighet att ta emot en eller flera studerande under en längre period och antalet veckor beror på utbildning.

Teknikhögskolan löser era rekryteringsbehov

Planerar ert företag en framtida rekrytering? Då är LIA-perioden en utmärkt rekryteringsväg där både studerande och företag har möjlighet att prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning. Våra studerande är försäkrade under hela utbildningen både inom och utom Sveriges gränser. Mer information hittar du hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Förväntningar när ni tar emot en LIA-studerande

För ert företag är det är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-studerande. Det som krävs av er är engagemang, bra arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare, som ni själva utser. Detta på grund av att både ni som företag och den studerande ska få ut så mycket som möjligt av tiden.

Det är viktigt att den studerande får en bra introduktion så att denne kommer in i företaget och arbetsuppgifterna och snabbt kan bli en resurs. När det gäller arbetsuppgifterna ska dessa ligga inom ramen för utbildningen, vilket innebär att ni och den studerande planerar för vad som ska utföras tillsammans. Denna planering är bra att ha gjord innan LIA-perioden börjar.

De studerande följer de arbetstider och regler som gäller på företaget. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både företag och studerande välja att avbryta perioden. I slutet av perioden behöver du som handledare utvärdera den studerandes arbetsinsats samt YH-utbildningens innehåll efter en given mall.

Kom på handledarträff hos Teknikhögskolan

För att underlätta för handledaren erbjuder vi våra LIA-företag möjligheten att komma på en handledarträff. Syftet med träffen är att ge en introduktion till vad det innebär att ta emot en LIA-studerande. Ni får också en presentation av oss och utbildningen samt träffar den studerandeansvariga som även blir er kontaktperson. Detta är även ett tillfälle där man får möjlighet att nätverka och skapa nya affärskontakter.

Mer info för dig som handledare

Planering och uppstart

I den här videon belyser vi ledarskapsperspektivet för dig som handledare åt studerande från en YH-utbildning och hur ni tillsammans bör tänka vid planering och uppstart av en LIA-period på ditt företag. Vad är era och den studerandes mål till exempel?

Metoder

I den här videon går vi igenom olika modeller och metoder för målstyrning.

Inlärningstrappa

När vi lär oss något nytt som är relativt komplext så går vi igenom fyra olika faser. I den här videon förklarar vi faserna i den så kallade inlärningstrappan.

Uppföljning

Här går vi igenom några frågor du kan ställa dig gällande uppföljning av den studerandes insatser och resultat.