Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Varje YH-utbildning har en egen ledningsgrupp

Vi på Teknikhögskolan tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Varje YH-utbildning vi driver har därför en egen ”ledningsgrupp”, där bland annat representanter från branschföretag och studerande sitter med.

På den här sidan finns information, både för dig som företag och studerande, om ledningsgrupper inom yrkeshögskolan. Här berättar vi om vad en ledningsgrupp är, dess ansvarsområden samt hur du kan engagera dig i en YH-utbildnings ledningsgrupp.

Som företag kan du bidra till att din framtida arbetskraft har rätt kompetens!

Vilka sitter med i ledningsgruppen?

En ledningsgrupp består av flera olika representanter, både från branschen och från oss som yrkeshögskola. I vissa fall kan även representanter från högskolan och/eller universitetet sitta med i ledningsgruppen för en YH-utbildning.

  • Branschföretag och organisationer
  • Teknikhögskolan
  • Studerande från YH-utbildningen
  • Skolväsendet

Vad gör en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, men deras främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling. Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin för att diskutera och säkerställa att utbildningen motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden och att den håller hög kvalitet.

De flesta som sitter med i ledningsgruppen tar även emot LIA-studerande (praktikanter) och är anställande företag efter utbildningen.

Hur växer en ledningsgrupp fram?

Ledningsgruppen sätts samman efter att vi fått starttillstånd eller beviljande av utbildningen från Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbudet av YH-utbildningar styrs av företagens behov på arbetsmarknaden, och de företag som ingår i ledningsgruppen är ofta de som har initierat ansökan för utbildningen och även varit delaktiga i framtagandet av utbildningen.

Men, andra branschföretag som vill vara med och forma framtidens kompetens är givetvis varmt välkomna att anmäla intresse för att sitta med i en ledningsgrupp!

Vill du som företag sitta med i en ledningsgrupp?

Välkommen att höra av dig till oss på Teknikhögskolan om du är intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper! Du hittar kontaktuppgifter till respektive ort och utbildning här.

Hur kan jag som studerande engagera mig?

Som studerande kan du också sitta med i din utbildnings ledningsgrupp! I varje ledningsgrupp ingår en eller flera representanter från klassen och dessa utses vid ett möte som vanligtvis hålls i början av utbildningen, och inför detta kan du anmäla ditt intresse till den studerandeansvarige.

Studeranderepresentanternas roll är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten, vilket gör att du engagerar dig i din utbildnings utveckling under din studietid på Teknikhögskolan. I samband med examen får den studerande som representerat klassen i ledningsgruppen ett intyg för sin insats i ledningsgruppsarbetet.