Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De flesta restriktioner togs bort den 29 september, vilket innebär att vi återgår till ett mer normalläge med platsbunden undervisning i våra lokaler. Vi lever fortfarande i en pandemi, så vi behåller hög beredskap för lokala utbrott och arbetar med förebyggande åtgärder. Tillsammans begränsar vi smittspridningen genom vaccination och gott omdöme. För ovaccinerade personer kvarstår även rådet om att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt.

Alla som har symptom som kan tyda på Covid-19 ska fortsatt stanna hemma. Alla studerande (och personal) rekommenderas att testa sig och stanna hemma tills provsvaret har kommit. Detta gäller även de som är fullvaccinerade. Vid positivt provsvar ska man stanna hemma i sju dygn efter att symptomen uppkommit, där de två sista dygnen ska vara symptomfria. Om testet är negativt, stanna hemma tills du är frisk.

Läs Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller i skolan från 29 september »

Den största skillnaden är att högskole- och universitetsutbildningar är forskningsknutna, medan YH-utbildningar är framtagna med branschen och skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Detta innebär att YH-utbudet kan variera från år till år, för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden.

En annan sak som utmärker yrkeshögskolan är LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du är ute och praktiserar på en arbetsplats, ofta under en stor del av studietiden. Våra studerande berättar om skillnaden mellan att plugga på yrkeshögskola och universitet »

I de allra flesta YH-utbildningar ingår praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. Som studerande är det du själv som söker LIA-plats och det kan vara bra att börja fundera på vad du skulle vilja göra och lära dig under LIA-perioden redan i början av utbildningen. Kanske har du ett drömföretag som du skulle vilja göra din praktik hos? Om du redan jobbar inom branschen men vill vidareutveckla dig, kan du självklart genomföra din LIA på företaget där du är anställd. Tips för att söka LIA »

Tips! Visa framfötterna under din LIA. Många av våra studerande blir erbjudna jobb på sina LIA-platser efter utbildningen.

Våra YH-utbildningar kan ha olika upplägg; vissa gör sin praktik på heltid och på plats, medan andra gör den på distans eller är ute på LIA parallellt med studierna. Kontakta våra studerandeansvariga så att du vet vad som gäller för just din utbildning.

Om LIA-samarbetet av någon anledning inte skulle fungera så kan du byta praktikplats, men det optimala är att man är på samma LIA-företag under hela perioden så att man verkligen kan sätta sig in i hur allt fungerar i praktiken.

Våra yrkeshögskoleutbildningar och kurser är kostnadsfria, med undantag för ”Ljud- och musikproducent” som har en avgift för utbildningsplatsen. Däremot är alla YH-utbildningar studiemedelsberättigade, så att du kan söka bidrag eller lån hos CSN.

Företagsutbildningar som vi skräddarsyr har ett pris. Kontakta vårt affärsteam för mer information och offert.

Det beror lite på vilken studietakt utbildningen du är intresserad av har. Är det en heltidsutbildning så rekommenderar vi inte att du arbetar vid sidan av studierna, då en utbildning med 100 procents studietakt motsvarar cirka 40 timmars studier i veckan oavsett distans- eller platsbundet upplägg.

Är det däremot en utbildning som till exempel läses på 50 procents studietakt, så går det bra att jobba vid sidan om. Det är dock alltid bra att vara medveten om att olika kurser kräver olika mycket av olika personer, så testa dig fram.

Det är alltid smidigt om du har en egen dator, och den behöver oftast inte vara avancerad. En egen dator underlättar dina studier, då du enkelt kan plugga hemma, lämna in uppgifter och genomföra grupparbeten på distans.

Som studerande hos Teknikhögskolan kan du låna en dator under tiden du är på plats i våra lokaler, men du har inte möjlighet att låna med den hem.

När du läser en distansutbildning deltar du digitalt på föreläsningar och seminarier, vilket gör att du kan studera oavsett var du bor i landet. Föreläsningarna är interaktiva och sker via Microsoft Teams där de livesänds, men ibland kan du även ta del av dem i efterhand. Som studerande behöver du ha tillgång till en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset eller hörlurar för att delta på bästa sätt.

När du pluggar på distans arbetar du både enskilt och i grupp via en läroplattform, men du ska även bara beredd på att kunna ta dig till skolan några gånger under studietiden. Vanligtvis ingår enstaka platsträffar på någon av Teknikhögskolans studieorter.

Teknikhögskolan erbjuder ett antal utbildningar via så kallade satellitorter runt om i Sverige, bland annat i Katrineholm, Gävle och Västerås. En satellitort är i princip som en vanlig studieort, men skillnaden är att du som studerande befinner dig på en annan ort och i ett annat klassrum än där undervisningen sker. Låt oss förklara…

De som studerar via satellitort samlas i utbildningslokaler på själva satellitorten, till exempel Katrineholm, men istället för att en utbildare finns på plats i klassrummet hos er så kopplar ni tillsammans upp er via länk. På så sätt kan ni digitalt ta del av föreläsningar och kursmoment som sker på en annan ort i realtid.

Fördelen med en satellitort är att det öppnar upp fler möjligheter för dig som vill studera, men som av någon anledning inte kan läsa på utbildningens ”huvudort”.

Det beror på att det är det lokala arbetslivet som styr utbildningens innehåll. Alla våra YH-utbildningar skapas tillsammans med branschen för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Varje utbildning har även en ledningsgrupp där representanter från branschen sitter med, som ser till att utbildningen håller hög kvalitet och utvecklas i takt med att arbetsmarknaden gör det. Eftersom behovet kan variera i olika delar av landet, kan även våra kurser variera lite mellan orterna. Samma sak gäller behörighetskraven.

En vanlig ansökan innebär att du söker under ordinarie ansökningsperiod. Då söker alla på lika villkor och är med i hela urvalsprocessen, vilket också innebär att antagningsbeskedet skickas ut ett specifikt datum. Steg-för-steg: Hur du ansöker »

När den ordinarie ansökningsperioden är över kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan, vilket betyder att du fortfarande kan söka. Du som har gjort en sen anmälan får bara ett antagningsbesked om det finns platser kvar på utbildningen. Läs mer om sen anmälan »

Ja, det kan du. De kurser du saknar som ingår i behörighetskraven kan du läsa in för att bli behörig, till exempel via Komvux, men det finns också andra sätt. Läs svaret på frågan nedan.

Det finns olika sätt att bedömas som behörig inom yrkeshögskolan. Om du saknar enstaka kurser som ingår i behörighetskraven kan du läsa in dem via Komvux eller som preparandkurs hos oss. Vissa utbildningar erbjuder även en behörighetsgivande förutbildning, vilket även garanterar dig en plats om du blir godkänd.

Om du tycker att du har de förkunskaper som krävs, men saknar betyg från skolan så kan du åberopa reell kompetens i samband med att du ansöker. Då skickar du med arbetsgivarintyg eller andra dokument som visar att du har förvärvat kunskapen på ett annat sätt. Det finns även något som kallas för 20-procentsregeln, vilket innebär att 20 % av en utbildnings årsplatser får bestå av sökande som inte uppfyller formell behörighet. Läs mer om hur du kan bli behörig »

Teknikhögskolan har en antagningsenhet som granskar alla inkomna ansökningar. Vi antar sökande utifrån deras behörighet, men när en utbildning har fler behöriga sökande än antalet platser så genomförs ett urval. Först och främst får de sökande göra ett webbaserat prov som bland annat mäter ens kunskap i engelska, logik, matematik och svenska.

Utifrån provresultatet och hur många behöriga sökande som finns kvar så kan även ett gruppsamtal genomföras där vi mäter din argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp. Om två eller flera resultat från provet och samtalet är exakt samma, kommer utbildningsplatserna att lottas och registreras i fallande ordning på yh-antagning.se. Läs mer om urvalsprocessen och antagningen »

22 juni kommer antagningsbeskedet för dig som har ansökt inom ordinarie ansökningsperiod till hösten 2021. Om du har gjort en sen anmälan så kan ditt eventuella besked dröja.

När antagningsbeskedet är här så får du ett mejl och du kan se beskedet inne på yh-antagning.se. Om du är behörig så kommer du antingen erbjudas en plats eller få information om din reservplacering. Observera att du aktivt måste tacka ja eller nej till din utbildningsplats på yh-antagning.se.