Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Du som läser det här har troligtvis redan lusläst vår information om den yrkeshögskoleutbildning du är intresserad av och nu vill du kanske dyka djupare i utbildningens upplägg, förutsättningar och framtidsutsikter. Här hittar du allt du velat veta om våra YH-utbildningar, där vi har svarat på de vanligaste frågorna. Har du fortfarande funderingar? Välkommen att kontakta den studerandeansvarige för utbildningen.

Annan bra info:

Hur du kan bli behörig
Hur du ansöker till en YH-utbildning
Hur utbildningsutbudet skapas

Hur ser utbildningens upplägg ut?

.NET-utvecklare är en yrkeshögskoleutbildning som du läser på heltid under två år på Teknikhögskolan i Gävle, Göteborg eller på distans. Cirka två dagar i veckan är det föreläsningar och resten av tiden ägnas åt självstudier.

Hur mycket praktik är det i utbildningen?

Under utbildningen kommer du att få komma ut på praktik (som kallas för LIA eller lärande i arbete inom yrkeshögskolan) under totalt 21 veckor, uppdelat på två perioder.

 • LIA 1: 8 veckor under termin 3.
 • LIA 2: 13 veckor under termin 4.

Du söker dina LIA-platser själv och ett tips är att börja i god tid! Vi på skolan finns självklart på plats för stöd och coachning.

Är det gratis att plugga till .NET-utvecklare på Teknikhögskolan?

Ja, utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Eventuell kurslitteratur köper du som studerande själv.

Behöver man ha en egen dator under studietiden?

Det är absolut smidigast om du har en egen dator! Du behöver inte ha en avancerad dator för att läsa denna utbildning, så har du möjlighet att investera i en dator kommer det att underlätta din studietid.

Du som studerar hos oss har dock möjlighet att låna en dator, då du befinner dig på skolan.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen?

Arbetsmarknaden är fortsatt mycket god för .NET-utvecklare och i princip alla som tar examen från utbildningen har ett arbete i direkt anslutning till sina avslutade studier.

Kan man jobba samtidigt?

Vi rekommenderar inte att du arbetar samtidigt som du pluggar, speciellt under det första året. Det är heltidsstudier och du kommer att behöva lägga ned den tiden för att lyckas bra.

Har du däremot möjlighet att börja arbeta i din kommande bransch under ditt andra studieår kan det många gånger ge en positiv synergieffekt. ”Det du lär dig i skolan på måndag kan du använda i ditt arbete på tisdagen.”

Hur arbetas en yrkeshögskoleutbildning fram?

Teknikhögskolan arbetar fram sina YH-utbildningar tillsammans med branschen. Då kan vi anpassa utbildningarna och yrkesrollen de leder till så att de matchar arbetsmarknadens behov och krav på kompetens.

Vi ansöker om att få starta utbildningarna till Myndigheten för yrkeshögskolan och för att dessa överhuvudtaget ska få starta måste det finnas ett behov av den typen av yrkesroll och kompetens på arbetsmarknaden.

På så sätt kan du vara säker på att din kompetens behövs, både nu och i framtiden!

Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra utbildningar och hitta rättvisande utbildningsnamn. Ibland innebär det att vi gör en förändring. Läs mer om hur en YH-utbildning skapas här.

Vad är skillnaden mellan YH och universitet/högskola?

Läser du en YH-utbildning utbildar du dig oftast till en specifik yrkesroll, där du direkt får möjligheten att börja arbeta i den nya rollen. Du får den kompetens som krävs i branschen för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Hos oss programmerar du betydligt mer än motsvarande utbildning på traditionell högskola.

Läs om hur våra studerande upplever skillnaden mellan att plugga på yrkeshögskola jämfört med universitet och högskola.

Hur vet jag om jag är behörig?

Det finns olika sätt att räknas som behörig inom yrkeshögskolan, bland annat kan du läsa in kurser du saknar genom komvux i din hemkommun eller som preparandkurs hos oss. Läs mer om hur du kan bli behörig till utbildningen .NET-utvecklare.

Jag är osäker på vilken IT-utbildning jag ska välja. Har ni tips?

Det finns olika tekniker och ”språk” att koda i som utvecklare. Det positiva är att du kan vara säker på att jobbmöjligheterna är goda oavsett vilken inriktning inom IT du väljer, så länge du läser en yrkeshögskoleutbildning.

Här kan du till exempel läsa om skillnaderna mellan .NET och Java. Kanske blir utbildningsvalet enklare nu?

Hur är utbildningen upplagd?

Agil projektledare är en distansutbildning som du läser på halvtid under 1,5 år. Under studietiden är det cirka nio obligatoriska träffar på Teknikhögskolan i Karlstad där varje träff är över dagen. Varje delkurs avslutas med hemtenta eller inlämningsuppgifter.

Hur fungerar det med föreläsningar på en distansutbildning?

Föreläsningarna sker via Teams, och de spelas även in, så har du inte möjlighet att delta under livetillfället kan du ta del av dem i efterhand. De digitala föreläsningarna sker oftast 2-3 dagar i veckan där varje tillfälle är cirka 1-2 timmar.

Pluggar man själv eller i grupp?

Under utbildningen studerar du både i grupp och individuellt. Under grupparbetena försöker vi att dela in grupperna utifrån var man bor, så att man på ett smidigt sätt ska kunna träffas och plugga tillsammans.

Går det att läsa utbildningen på plats istället för på distans?

Nej, utbildningen och läroplanen är upplagd på ett sådant sätt som är anpassat för distansstudier.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej. Agil projektledare är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan ansöka om studiemedel från CSN.

Går det att kombinera utbildningen med jobb?

Ja. Vi har flera personer som tidigare läst utbildningen och arbetat på heltid vid sidan av studierna. Dock kräver denna kombination fokuserad läsning och god planering då studietakten fortfarande är 50 procent.

Vad betyder det att jag behöver ha erfarenhet inom projektarbete?

Du behöver inte ha projekterfarenhet från just IT-branschen. Nuförtiden finns agila metoder inom alla sektorer, så det kan vara erfarenhet från vilka sektor som helst. Antingen inom ett projekt som projektdeltagare eller som projektledare.

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen får du ett diplom. Vi kan sedan hjälpa till med info om olika certifieringar ifall du som studerande är intresserad.

Jag saknar behörighet. Hur gör jag?

Det finns många sätt att räknas som behörig till en yrkeshögskoleutbildning. Exempelvis kan du läsa in kurser du saknar på komvux eller som kort preparandkurs hos oss. Kanske har du annan erfarenhet som kan motsvara det som krävs för att bli antagen? Då finns något som kallas för ”reell kompetens” och ”20-procentsregeln”. Läs mer om hur du kan bli behörig här.

Hur är utbildningen upplagd?

Vanligtvis är det föreläsning 2-3 dagar i veckan och resten av tiden är egenstudier. Föreläsningarna pågår oftast mellan 9-17. Under de veckor som man är ute på praktik är det heltid på företaget som gäller.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Sammanlagt är det LIA under 22 veckor, fördelat på två LIA-perioder.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Vad läser man för kurser?

Under första terminen läser man en hel del grundkurser i ämnet, så som matematik, konstruktionsberäkning, mark- och anläggningsteknik samt anläggningsprojektering. Andra terminen är mer praktiskt inriktad och du får en fördjupning i de CAD-program som används i branschen. Under termin tre och fyra ligger fokus på LIA, examensarbete samt kurser inom projektledning och planeringsverktyg.

Vad kan du jobba som efter utbildningen?

Efter utbildningen går många vidare till att jobba som projektör eller konstruktör på något teknikföretag, exempelvis ÅF, Sweco eller Cowi. Vissa väljer istället att jobba ute i produktion som arbetsledare. Vad du än väljer finns det mycket goda framtidsutsikter i branschen.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter man har gått den utbildningen?

93 procent av alla som tagit examen från den här utbildningen de senaste åren har fått jobb inom branschen. Många får anställning genom sin LIA-plats, så ett bra tips är att visa framfötterna under LIA-perioden.

Kan man jobba samtidigt?

Detta är en helfartsutbildning och tempot är högt, särskilt för den som inte har någon tidigare erfarenhet från branschen. Vi rekommenderar därför att du siktar på närvaro under lektionerna och att du inte jobbar vid sidan av studierna.

Jag saknar gymnasieexamen. Kan jag skicka in en ansökan ändå?

Ja. Om du laddar upp arbetslivsintyg och/eller åberopar reell kompetens kan vi kanske ändå bedöma att du kan klara av denna utbildning trots att du saknar full behörighet.

Jag saknar godkända betyg i Matematik 2. Kan jag skicka in en ansökan ändå?

Självklart. Då rekommenderar vi att du läser Matematik 2 som preparandkurs. Det innebär att du läser en kort intensivkurs via en digital plattform. I slutet av kursen gör du ett test och om du får godkänt på testet är du behörig i Matematik 2 när du söker en utbildning på Teknikhögskolan. Du kan även läsa Matematik 2 på komvux.

Hur är utbildningen upplagd?

Vanligtvis är det föreläsning 2-3 dagar i veckan och resten av tiden är egenstudier. Föreläsningarna pågår oftast mellan 8-17. Under de veckor som man är ute på praktik är det heltid på företaget som gäller.

Hur mycket praktik är det i utbildningen?

Sammanlagt är det LIA (lärande i arbete) som praktik kallas inom yrkeshögskolan under 24 veckor, fördelat på tre LIA-perioder.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, du kan ansöka om studiemedel genom CSN och dessutom är utbildningen kostnadsfri.

Vad läser man för kurser?

Nedan följer några av de kurser som ingår i utbildningen:

 • Analog och digital elektronik och kommunikation
 • Elektriska kretsar
 • Elektronikberäkningar
 • LIA (lärande i arbete)
 • Processorkunskap
 • Programmeringsmetodik
 • Tillämpad ellära – elektronik
 • Tillämpad ellära – strömförsörjning
 • Tillämpad matematik och fysik

Vad kan du jobba som efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du jobba som elektronikingenjör, men även som mönsterkonstruktör, hårdvaruutvecklare, testingenjör eller produktsättare. Denna utbildning passar dig som har ett intresse för elektronik, kommunikation, rymdteknik, medicinsk teknik, fordon eller IT. Arbetsmarknaden efterfrågar kunniga ingenjörer och tekniker inom elektroteknik.

Kan man jobba samtidigt?

Detta är en helfartsutbildning och tempot är högt, särskilt för den som inte har någon tidigare erfarenhet från branschen. Vi rekommenderar därför att du siktar på närvaro under lektionerna och att du inte jobbar vid sidan av studierna.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Tyvärr inte. Detta är en platsbunden utbildning och du går miste om mycket om du missar föreläsningarna.

Hur är Green Logistics Management på distans upplagd? 

Utbildningen läses på distans med en obligatorisk fysisk uppstartsträff i Örebro eller Jönköping i början av studietiden.

Denna inledande träff sträcker sig över två-tre dagar, vilket innebär att du som studerande behöver ordna med boende. Utbildningen har även cirka 12 närträffar på Teknikhögskolan under studietiden. Träffarna kan även ske på andra orter, vid t.ex. studiebesök, medverkan på mässor och gästföreläsningar m.m. 

Behöver jag skicka in separata ansökningar till distansutbildningarna (Jönköping och Örebro)?  

Ja. Du behöver ansöka till båda utbildningarna, dvs. lämna in en ansökan till distansutbildningen i Örebro och en ansökan till distansutbildningen från Jönköping. Därefter behöver du även prioritera dina utbildningar, dvs. rangordna dina utbildningsansökningar.

Att tänka på: Om du blir antagen till båda så behöver du snabbt välja vilken du helst vill gå till och tacka nej till den andra så att du inte uppehåller en plats från andra sökande som står på reservplats. 

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen? 

Utbildningen innehåller två LIA-kurser, varav den första genomförs under 10 veckor (termin 2) och den andra under 14 veckor (termin 4). 

Tips! Visa framfötterna under LIA-perioderna, då många av våra studerande får jobb genom sina LIA-platser efter utbildningen. Statistiken visar att inom YH är det hela 50% som blir erbjudna ett jobb på sitt LIA-företag. 

Hur skaffar jag mig en LIA-plats? 

Du skaffar dig en LIA-plats genom att vara aktiv och påbörja LIA-processen i god tid. 

Du kan redan i början av utbildningen förbereda dig genom att fundera på vad du skulle vilja göra och lära dig på din LIA-plats alternativt om du vet något företag du skulle vara intresserad av att göra din praktik hos. 

Vad kan jag jobba som efter examen? 

När du har läst klart utbildningen är det inte bara efterfrågad kompetens och ett utökat kontaktnätverk du har i bagaget, utan du får även ett examensbevis som är oerhört värdefullt för framtiden, exempelvis när du ska söka jobb. 

Du kommer att kunna jobba inom roller som: 

 • Logistiker
 • Transportplanerare
 • Logistik- och verksamhetsutvecklare/planerare
 • Produktionslogistiker
 • Team- eller arbetsledare
 • Transport- och logistikledare 

Vilka arbetsuppgifter ingår i jobbet? 

Att arbeta med kommunikation är en röd tråd inom logistik. Att ständigt leta optimala lösningar, att kommunicera med kund alternativt presumtiva kunder, lösa problem som kan uppstå och ständigt utveckla verksamheten. Allt detta gör du utifrån ett hållbarhetstänk då fokus på miljön inom logistikbranschen blir allt viktigare. 

Du kommer främst att arbeta i kärnan av verksamheten med planering och optimering av flöden. Om du har intresse av det, eller i vissa roller, kan du arbeta inom den operativa delen av verksamheten. 

Kostar det något att läsa utbildningen? 

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan söka studiemedel från CSN. Kostnad tillkommer dock för kurslitteratur. 

Går det att läsa denna utbildning på plats? 

Utbildningen och de lärarledda lektionerna utgår generellt från Örebro och Jönköping. Eftersom våra utbildare är handplockade direkt från branschen, kan föreläsningar genomföras digitalt från den plats som passar utbildarna bäst, vilket kan vara på deras egna hem och/eller arbetsplats och kontorDärför har vi inte möjlighet att erbjuda utbildningen på plats för våra studerande på denna utbildning, men du kan självfallet använda Teknikhögskolans lokaler för självstudier. 

Kan man arbeta under studietiden? 

Detta är en utbildning som går på heltid och eftersom det är en distansutbildning krävs det mycket egenplanering och disciplin för att klara studierna. Vi rekommenderar därför inte att du arbetar alltför mycket vid sidan av studierna. 

Hur ser arbetsmarknaden ut efter att man har gått klart utbildningen? 

Som utbildad logistiker med ett hållbarhetsfokus blir du genast väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Branschen är mycket positivt inställd till utbildningen, eftersom många företag har svårt att expandera då de inte hittar rätt yrkeskompetens. Därför är dina chanser att få jobb efter studierna mycket goda. 

Hur är utbildningen upplagd?

Vanligtvis är det föreläsning och praktiska moment 2-3 dagar i veckan och resten av tiden är egenstudier. Föreläsningarna pågår oftast mellan 8-17. Under de veckorna som man är ute på praktik är det heltid på företaget som gäller.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Sammanlagt har man LIA under 28 veckor, fördelat på tre LIA-perioder.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Vilka kurser läser man?

Under första terminen läser du yrkesmatematik, instrumentkunskap samt arbetsmiljö och säkerhet. Under termin två får du fördjupade kunskaper inom mätinstrument och CAD-program samtidigt som du är ute på din första LIA-period. Under termin tre och fyra ligger fokus på LIA och examensarbetet kombinerat med kurser inom fastighetskunskap, branschengelska och ritningsteknik.

Hur ser chanserna till jobb ut efter utbildningen?

19 av 20 studerande som tog examen 2017 fick anställning i branschen direkt efter utbildningen. Många arbetade extra inom branschen vid sidan av skolan under sista året av utbildningen.

Vad kan du jobba som efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du jobba som mätningstekniker eller mätningsingenjör. Du kan arbeta inom kommun, på ett byggföretag eller som konsult på ett teknikföretag. Oavsett var du jobbar är behovet på arbetsmarknaden mycket stort.

Kan man jobba samtidigt?

Utbildningen bedrivs på helfart, men vissa klarar av att jobba extra vid sidan av studierna. Vi rekommenderar starkt att du siktar på närvaro under lektionerna och att du inte jobbar för mycket vid sidan av studierna.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Tyvärr inte. Detta är en platsbunden utbildning och du går miste om mycket om du missar föreläsningarna. En stor del av utbildningen består av praktiska övningar med mätinstrument och CAD-program, där du måste vara på plats i skolan.

Jag saknar gymnasieexamen. Kan jag skicka in en ansökan ändå?

Självklart. Om du laddar upp arbetslivsintyg och/eller åberopar något som kallas för reell kompetens kan vi kanske ändå bedöma att du kan klara av denna utbildning trots att du saknar full behörighet.

Jag saknar godkända betyg i Matematik 2 och Svenska 2. Kan jag skicka in en ansökan ändå?

Självklart. Då rekommenderar vi att du läser Matematik 2 eller Svenska 2 som preparandkurs. Det innebär att du läser en intensivkurs under några veckor via en digital plattform. I slutet av kursen gör du ett test och om du får godkänt på testet är du behörig i kursen när du söker en utbildning på Teknikhögskolan. Du kan även läsa Matematik 2 eller Svenska 2 på Komvux på din hemort.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen läser du på distans från Stockholm eller Örebro, vilket innebär att egenstudier förekommer under majoriteten av studietiden, men under studietiden kommer det även att vara några obligatoriska träffar hos Teknikhögskolan. Det kommer att vara 4 träffar á 2-3 dagar per tillfälle. Under de veckor som man är ute på praktik är det heltid på företaget som gäller.

Hur mycket praktik är det i utbildningen?

Praktik inom yrkeshögskolan kallas för LIA eller lärande i arbete, och i utbildningen ingår en LIA-period som är förlagd under vårterminen på sammanlagt tio veckor.

Kostar det något att läsa hos er?

Nej. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Vad kan jag jobba med efter examen?

Du kan arbeta inom livsmedelsindustrin, både inom en storskalig eller småskalig livsmedelsproduktion. Som processoperatör inom livsmedel arbetar du främst med övervakning och styrning av tillverkningsprocesser. Du arbetar med ett hållbart fokus, med avseende på både ekonomi, miljö och kvalitet. I rollen arbetar du med att säkra produkter som slutligen kommer till konsumenter. Du kan vara ansvarig för hela eller delar av livsmedelsproduktionen och arbeta inom exempelvis mejeriproduktion, chokladtillverkning eller bryggeriverksamhet. Du kan alltså arbeta med alla sorters livsmedel.

Kan man jobba under studietiden?

Detta är en helfartsutbildning och den läses på distans, vilket innebär att tempot är högt och det krävs att du har god planeringsförmåga och disciplin. Vi rekommenderar därför att du inte jobbar alltför mycket vid sidan av studierna.

Går det att läsa utbildningen på plats?

Tyvärr inte. Under utbildningen kommer det att vara några obligatoriska fysiska träffar på plats i Stockholm eller Örebro, men utöver det läser man kurserna på distans. Du är självklart välkommen att sitta i Teknikhögskolans lokaler ändå för självstudier.

Hur ser framtidsutsikterna ut för ett yrke inom livsmedelsindustrin?

Framtidsutsikterna inom detta yrkesområde är mycket ljusa. YH-utbildningar tas fram och formas utefter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att möjligheterna till jobb efter examen är mycket goda.

Hur är utbildningen upplagd?

Under utbildningens två år har du LIA (lärande i arbete) som betyder praktik – parallellt med studierna! Detta innebär att du kommer att vara på plats i skolan cirka en dag i veckan, ute på ditt LIA-företag cirka två dagar i veckan och resten av tiden är självstudier. Om du redan jobbar inom branschen men vill vidareutveckla dig, kan du självklart genomföra din LIA på ditt företag där du är anställd.

Hur fungerar det med LIA parallellt med studierna?

(Se svaret ovan). LIA:n är parallell med studierna under hela utbildningens gång, med undantag för de 3 första veckorna av höstterminen då den första kursen enbart läses. En LIA-plats är något du söker själv, men vi kan hjälpa till med exempel på företag som kan ta emot LIA-studerande. Ett tips är att du, redan när du söker utbildningen, börjar fundera på vilka företag du skulle kunna vara intresserad av att göra din LIA på.

Får man byta LIA-plats under studietiden?

Ja, om det av någon anledning inte skulle fungera, men det optimala är att man är på samma LIA-företag under hela studietiden så att man verkligen kan sätta sig in i hur allt fungerar i praktiken, på en arbetsplats.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan ansöka om studiemedel från CSN. Tips! Det är alltid bra att vara ute i god tid om du vill söka studiemedel för studietiden.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är nyfiken på att axla en ledande roll inom bygg och anläggning oavsett om du har erfarenhet från branschen eller inte. Med denna utbildning antar du nya utmaningar och blir hett eftertraktad av arbetsgivare.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter man har gått utbildningen?

Arbetsmarknaden ser riktigt ljus ut och efter utbildningen blir du direkt anställningsbar. Många företag är i behov av fler kompetenta produktionsledare, speciellt finns ett stort underskott i Östergötland. YH-utbildningar startar då det finns ett uttalat behov av en viss kompetens, vilket innebär att chanserna är stora till jobb efter examen. Dessutom får du även praktisk erfarenhet av utbildningen i och med LIA:n, vilket är en stor fördel vid en rekrytering.

Jag saknar en gymnasieexamen och godkänt betyg i Bygg och anläggning. Kan jag söka ändå?

Självklart kan du det. Det kan vara så att du till exempel har arbetslivserfarenhet som motsvarar vissa gymnasiekurser. Här kan du läsa mer om hur du kan räknas som behörig inom yrkeshögskolan. Om du är osäker är du välkommen att kontakta den ansvariga för utbildningen.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen läses på distans med en obligatorisk fysisk uppstartsträff i Uddevalla i början av studietiden. Denna inledande träff sträcker sig över två dagar, vilket innebär att du som studerande behöver ordna med boende. Utbildningen har även ett obligatoriskt tillfälle vid varje ny kursstart, men vid dessa tillfällen kan du närvara via webben.

Trots att utbildningen läses på distans är man som studerande alltid välkommen att sitta med på plats i klassrummet, då den lärarledda lektionen generellt sänds ifrån Uddevalla i realtid.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Utbildningen innehåller två LIA-kurser, varav den första genomförs under 10 veckor (termin 3) och den andra under 14 veckor (termin 4).

Tips! Visa framfötterna under LIA-perioderna, då många av våra studerande får jobb genom sina LIA-platser efter utbildningen.

Hur får man en LIA-plats?

Genom att vara aktiv och påbörja LIA-processen i god tid tillsammans med utbildningsansvarig. Du kan redan i början av utbildningen förbereda dig genom att fundera på vad du skulle vilja göra och lära dig på din LIA-plats alternativt om du vet något företag du skulle vara intresserad av att göra din praktik hos.

Vad kan jag jobba som efter examen?

Efter avslutad utbildning kommer du att vara redo för ett kliv in i logistikbranschen. Du kommer att kunna jobba inom roller som:

 • Logistiker
 • Trafikplanerare
 • Transportledare
 • Transportplanerare
 • Transportsamordnare

Vilka arbetsuppgifter ingår i jobbet?

Att arbeta med kommunikation är en röd tråd inom logistik. Att ständigt leta optimala lösningar, att kommunicera med kund alternativt presumtiva kunder, lösa problem som kan uppstå och ständigt utveckla verksamheten. Allt detta gör du utifrån ett hållbarhetstänk då fokus på miljön inom logistikbranschen blir allt viktigare.

Du kommer främst att arbeta i kärnan av verksamheten med planering och optimering av transporter. Om du har intresse av det, eller i vissa roller, kan du arbeta inom den operativa delen av verksamheten.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vilket innebär att du kan söka studiemedel från CSN. Kostnad tillkommer dock för kurslitteratur.

Kan man arbeta under studietiden?

Detta är en utbildning som går på heltid och eftersom det är en distansutbildning krävs det mycket egenplanering och disciplin för att klara studierna. Vi rekommenderar därför inte att du arbetar alltför mycket vid sidan av studierna.

Går det att läsa denna utbildning på plats?

Utbildningen och de lärarledda lektionerna utgår generellt från Uddevalla och klassrummet står alltid öppet för dig som hellre vill vara på plats.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter att man har gått klart utbildningen?

Som utbildad transportledare inom grön logistik blir du genast väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Branschen är mycket positivt inställd till utbildningen, eftersom många företag har svårt att expandera då de inte hittar rätt yrkeskompetens. Således är dina chanser att få jobb efter studierna mycket goda.