Så här går antagningen till

Under ansökningsperioden granskar vi alla ansökningar som kommer in löpande. Efter det antar vi personer utifrån om de är behöriga eller inte, men i de fall där vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomför vi en urvalsprocess.

Urvalsprov

Det första steget i urvalsprocessen är ett webbaserat prov som bland annat mäter din kunskap i engelska, logik, matematik och svenska. Som behörig sökande får du en inbjudan till provet efter att din ansökan är fullständig och granskad.

Gruppsamtal

Urvalsprocessen kan även bestå av ett gruppsamtal där de 120 sökande som fått bäst resultat på provet går vidare till nästa steg. Om du har gått vidare till steg två så kommer du kunna anmäla dig till ett gruppsamtal via yh-antagning.se. Under samtalet bedömer vi din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen, där du får poäng utifrån din argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp.

Antagning

När urvalsprocessen är över så lägger vi ihop poängen från det webbaserade provet och gruppsamtalet, och antar de personer som fått bäst resultat. Om flera personer har fått exakt samma resultat lottar vi utbildningsplatserna och registrerar dem i fallande ordning på yh-antagning.se. Om inget urval har genomförts, så antar vi de sökande som är behöriga.

När antagningsbeskedet är här skickar vi ut ett automatiskt meddelande till din registrerade mejladress. För dig som har ansökt till höstterminen 2021 kommer beskedet den 22 juni.

Om du blivit antagen

Har du blivit antagen? Grattis! Kom ihåg att svara på beskedet genom att tacka ja eller nej till din utbildningsplats i yh-antagning.se. Om du inte meddelar oss inom några dagar riskerar du att förlora din plats.

Om du står som reserv

Hamnat på reservlistan? Det finns fortfarande chans att bli antagen! Om du vill stå kvar som reserv behöver du inte göra något, för när någon tackar nej till sin utbildningsplats förflyttas du automatiskt upp i listan.

Antagningsordningen är fastställd av Myndigheten för yrkeshögskolan.