Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vem blir antagen och vad innebär ett urvalsprov? Vad gör jag om jag blivit antagen eller hamnat på reservplats? Här får du all information om antagningen.

Så fungerar antagningen på Teknikhögskolan

När vi har stängt ansökan till en yrkeshögskoleutbildning så granskar vi de inkomna ansökningarna och tittar på vilka som är behöriga sökande och antar personer utifrån det. I de fall där vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Läs mer om det nedan.

Steg 1: Urvalsprov

Du som är behörig och har ansökt till en utbildning som har ett högt söktryck kommer först efter att din ansökan är fullständig och granskad, att få en inbjudan till att göra ett särskilt webbaserat prov. Det webbaserade provet mäter din kunskap i engelska, logik, matematik och svenska samt hur du förstår instruktioner och använder dig av dessa.

Steg 2: Gruppsamtal

När det webbaserade urvalsprovet är genomfört går de 120 sökande som får högst poäng vidare till steg 2 i urvalsprocessen, vilket är ett gruppsamtal. Gruppsamtalet är framtaget för att mäta din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt utifrån argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp.

Om flera sökande har samma urvalsresultat

Om två eller flera resultat är exakt samma, kommer utbildningsplatserna att lottas och registreras i fallande ordning på yh-antagning.se.

Antagningsbesked

När antagningsbeskedet är här skickas ett automatiskt meddelande ut till din registrerade mejladress genom vårt ansöknings- och antagningssystem yh-antagning.se, där du uppmanas att logga in på ”mina sidor” i systemet och läsa ditt besked.

Om du blivit antagen

Har du blivit antagen? Svara på antagningsbeskedet genom att tacka ja eller nej till din utbildningsplats inloggad på yh-antagning.se.

Kom ihåg att du måste meddela oss om du vill ha kvar din plats inom några dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats.

Observera att du alltid behöver ge oss ett besked på yh-antagning.se, oavsett om du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen.

Om du står som reserv

Om du står på reservlistan finns det fortfarande en chans att bli antagen. När någon tackar nej till sin utbildningsplats så förflyttas du automatiskt upp i listan. Som reserv kan ett antagningsbesked dröja, och i enstaka fall några veckor in på terminen.

Antagningsordningen är fastställd av Myndigheten för yrkeshögskolan.